Aalborg

Ikke rimeligt at spare på dus igen

VEDLIGEHOLDELSE. SF har nu fået tilslutning til vores forslag om at øge kontoen til skolernes vedligeholdelse. Især Venstre har overrasket positivt med en klar melding om at tilslutte sig vores ændringsforslag til budgettet. Det er glædeligt at der med stor sandsynlighed er et politisk flertal for at skaffe mindst fem millioner kroner ekstra til budget 05. Midt i glæden over dette skal vi minde om, at vi er kommet langt bagefter med skolerne. Det skyldes især, at vi i foråret 2002 med et pennestrøg fjernede ni millioner fra kontoen, som led i en hård opbremsning på grund af overskridelse af budget på de sociale udgifter. De penge er aldrig kommet tilbage igen. Så der er nok at tage fat på. Det viser eksemplet fra Sofienendalskolen også med al tydelighed. Desværre har vi stadig et stort problem med den varslede nedskæring på DUS området der vil ramme hårdt, hvis det gennemføres som planlagt. Det skal indrømmes, at årsagen er en udvidelse timetallet på fire timer om ugen for 3. klasserne. Men virkningen er så markant, at det forhåbentlig giver anledning til overvejelse om andre løsningsmodeller. Desuden er det helt klart urimeligt at morgenåbning og specialgruppebørn er del af den kalkulerede besparelse. Desuden rammer det også alle børn, at man indregner aktivitetstilskud. Det er jo ikke billigere at leje en bus f.eks. Det som der allerhøjest kan være tale om er en beregning udfra fire timer ugenligt. SF foreslår at anvende timerne i indskolingen, udslusningen af børn fra DUS og evt. rummelighedsprojektet. I en situation med en fornuftig økonomi kan det ikke være rigtigt, at vi igen skal slå ned på skolefritidsordningerne. Det nuværende forslag rammer simpelthen skævt. Skrækscenariet med at der kommer masseudmeldelser af DUS, fordi forældre til børn i 3. klasse ikke vil betale almindelig takst tror jeg ikke holder en meter. Hvis man ikke har råd til at have sit barn i DUS, så er det en generel overvejelse som ikke har noget med om der en nedsættelse af prisen på 300 kroner om måneden. De kommende forhandlinger vil vise om der kan skabes flertal for et nyt forslag. (forkortet af red.)