Ikke så dyrt som frygtet

BROVST:Det bliver ikke så dyrt som frygtet at gå på VUC-kurser. Nordjyllands Amt har fastsat deltagerbetalingen, som for de fleste fags vedkommende bliver på 100 kr. eller 300 kr. pr. fag, oplyser VUC Han-Syssel i Brovst. I efteråret var der oprør på landets Voksenuddannelses-centre, fordi regeringen lagde op til at deltagerbetalingen ville blive på helt op til 900 kr. pr. fag. De væsentligste fag på 8. - 10. klasses niveau koster 100 kr. Det er dansk, engelsk og matematik. Øvrige fag som tysk, fransk, naturfag, psykologi, og edb koster 300 kr. Mere specielle fag som spansk, billedkunst og idræt samt edb udover basis-niveau koster 400 kr. For hf-fag er der to priser. De almindeligste fag som dansk, biologi, engelsk, matematik, tysk, fysik-kemi, historie, psykologi, samfundsfag og religion koster kr. 300 pr. stk. De mere specielle fag som billedkunst, musik, russisk, spansk, oldtidskundskab koster kr. 600 pr. fag.