Gymnasiale uddannelser

Ikke så firkantet som før

Svært at sammenligne og meget har været nyt

Ele­ver­ne på den før­ste år­gang ef­ter re­for­men har haft stor ind­fly­del­se. Det me­ner fra ven­stre An­dre­as Muld­bak Sø­ren­sen, Ni­co­lai El­strøm, Sara Skri­ver og Majke Dek­kers Gjed­sted. FOTO: GRE­TE DAHL

Ele­ver­ne på den før­ste år­gang ef­ter re­for­men har haft stor ind­fly­del­se. Det me­ner fra ven­stre An­dre­as Muld­bak Sø­ren­sen, Ni­co­lai El­strøm, Sara Skri­ver og Majke Dek­kers Gjed­sted. FOTO: GRE­TE DAHL

STØVRING:At sammenligne gymnasiet efter reformen for små to år siden med forgængeren kan være svært; for vi har jo ikke prøvet det gamle gymnasium, understreger fire elever fra 2.g. på Støvring Gymnasium. - Man kan godt mærke, at vi er det første hold. Mange ting har ikke været prøvet før, forklarer Majke Dekkers Gjedsted. Og ikke al undervisning har fungeret lige godt, uden at det skyldes manglende flid fra lærernes side. Men også for dem har meget været nyt: - Lærerne har været meget velforberedte. Bagefter har de så spurgt, om det var den bedste måde at gøre tingene på. På den måde har der været rigtig meget evaluering, siger Sara Skriver. Hun og kammeraterne føler i det hele taget, at de netop som den første årgang har haft stor indflydelse på undervisningen. En undervisning, der langt fra har fundet sin endelig form: - Jeg kan godt forestille mig, at nogle ting er ændret inden næste årgang, lyder det fra Nicolai Elstrøm. - Både lærere og elever har været gode til at få noget ud af det, men selvfølgelig er alt nyt svært, mener siger Andreas Muldbak Sørensen. Fænomenet med ondt i hovedet en fredag eller en mandag morgen trives, akkurat som det gjorde før reformen, erkender de fire - ”vi er jo stadig unge mennesker”. Men mere projektorienteret arbejde stiller krav til både selvstændig indsats og rollen i en gruppe. Det går hurtigt ud over andre, hvis man pjækker. Stort set ingen fra den nuværende 2. årgang på gymnasiet i Støvring er faldet fra. Tidligere ville der statistisk set mangle et par stykker i hver klasse nu: - Med studieretningerne er der blevet bedre muligheder for at vælge fag. Jeg vil for eksempel gerne have matematik på højt niveau, mens jeg ikke er så vild med fysik og kemi - og den sammensætning er blevet mulig, forklarer Majke Dekkers Gjedsted. - Det er ikke så firkantet, som jeg tror, at det var tidligere, supplerer Nicolai Elstrøm. Sara Skriver har noteret sig en ekstra gevinst: - Reformen har også givet et nyt pust til lærerne.