EMNER

Ikke så ringe endda

Ikke så ringe endda, når vi gør status over 2011 i Jammerbugt Kommune. Ikke fordi vi har fået alle ønsker opfyldt, eller det har været et let år uden udfordringer eller problemer.

Det har der været masser af, men vi har været i stand til at finde løsninger i bred enighed. Her midt i valgperioden kan vi gøre en foreløbig status for de første to år siden valget. Vi startede valgperioden med et svært økonomisk udgangspunkt. Overskridelser på de foregående års budgetter, havde tæret kraftigt på kassebeholdningen og det økonomiske råderum. Det kunne ikke fortsætte. Erfaringen er, at problemer med økonomien med store besparelser altid går hårdest ud over dem, "der sidder yderst", som har mindst at gøre godt med og derfor har størst brug for fællesskabets støtte. Derfor er styr på økonomien den første og vigtigste forudsætning for at kunne løse de opgaver, vi har som kommune. Derfor lovede vi socialdemokrater også i valgkampen, at vi ville gøre, alt det vi kunne, for at styrke det økonomiske fundament for vores kommune. Det synes vi er lykkedes i et godt, bredt og konstruktivt samarbejde med alle i kommunalbestyrelsen. Således er budgetterne for 2011 og 2012 vedtaget i fuld enighed. Vi har afleveret et regnskab for 2010, som lever op til budgettet. For første gang et regnskab uden overskridelser. Det samme ser vi ud til at kunne præstere, når regnskabet for 2011 skal afleveres i det kommende år. Det brede samarbejde, hvor alle har taget ansvar, er resulteret i, vi går ind i 2012 med et langt stærkere økonomisk fundament, med en solid kassebeholdning, og et budget vi er enige om skal holdes - også i 2012. Det er ikke kommet af sig selv. Vi har politisk vedtaget opstramninger, besparelser og nye strukturer, hvor vi bl.a. har lukket skoler. Det har stillet store krav til vore mange medarbejdere, som har levet med usikkerhed og knoklet for at få enderne til at hænge sammen. Derfor skylder vi vore medarbejdere og ledere en stor tak. Uden deres indsats ville ingenting lykkes. Det samme gælder vore borgere. De har også måtte tåle ændringer på mange områder. Det ved vi godt er besværligt og ofte opleves som forringelser. Derfor er det en glæde, vi ofte oplever stor forståelse for, at de ændringer vi laver, har det klare formål at sikre borgerne i Jammerbugt den bedst mulige service for de penge, vi har til rådighed. Der er glædeligvis et stort engagement hos mange for at få tingene til at fungere, hvor rigtig mange gør en stor og uegennyttig frivillig indsats. Det er helt afgørende for fortsat at udvikle Jammerbugt til et endnu bedre sted at bo, leve og besøge. Tak for det. Vi vil fortsætte arbejdet med at udvikle rammer og gode tilbud til vore borgere i Jammerbugt Kommune. De fleste af vore skoler er allerede renoveret. Nu er turen kommet til Aabybro, hvor vi står over for et stort projekt med en ny skole, som skal planlægges og sættes på skinner i 2012. Nye plejeboliger i Pandrup er sat i gang. Uddannelserne i og omkring Fjerritslev Gymnasium er inde i en spændende udvikling, hvor den kommunale 10. klasse kommer til fra 2012. Forhåbentlig får vi fastlagt linjeføringen for en omfartsvej ved Brovst, Halvrimmen og Arentsminde i det kommende år. På trods af økonomien og stramme budgetter, er der gang i rigtigt meget i vores kommune. Det er der ingen enkeltperson eller enkelt partigrupper, der kan tage æren for. Det lykkes nemlig kun, fordi vi er enige om at samarbejde og skabe de bedst mulige løsninger. Derfor mødes vi næsten altid i et kompromis, selv om udgangspunktet ofte kan være forskelligt. Derfor vil vi godt slutte med at takke alle kolleger i kommunalbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Det er vi sikre på, er til gavn for vore borgere og hele kommunen.