Lokalpolitik

Ikke så ringe endda

BUDGET 2005: Aalborg Kommunes budget for 2005 ser nu ikke så ringe ud. På trods afde mange opråb om steder, der mangler penge til yderlige service i kommunen. Det skyldes, at byrådet samlet i budget 2003 lavede en nødvendig og klog driftstilpasning, så vi ikke bruger flere penge på drift, end vi har i skatteindtægter. Denne opstramning skal vi fastholde. Den er fornuftig, og det er afgørende, at Aalborg byråd fastholder en stram økonomisk politik, der kan sikre en sund økonomi for Aalborg kommune, og sikre økonomisk råderum for kommunes borgere. En del af en sund økonomisk politik er, at man ikke optager lån, når man ikke har behov. I forbindelse med budget 2003 vedtog vi en afdragelsespolitik - der som minimum bør opretholdes og gerne øges. Aalborg kommune har en relativ stor kassebeholdning, der er langt over det mål på 100 mio. som økonomiudvalget har sat som minimum. Vi kan betale kontant, og investere i modsætning til andre kommuner i Danmark, fordi vi sammen tog ansvar for økonomien 2003. Den fornuftige og ansvarlige tilgang til økonomien håber jeg også vi kan være fælles om for budget 2005. Den stramme økonomisk politik gør at der er plads til investeringer i budget 2005 : Musikkens Hus, allergi vuggestuepladser i Vestbyen, påbegyndelse af skøjtehal ved Gigantium, forsat udvikling af havnefronten, udbygning af universitetsområdet. Dette er er naturligvis positivt - men der er investeringer og vedligehold Venstre også gerne vil have indgår i den fremtidige prioritering - ekstra asfaltvedligehold, øget trafiksikkerhedsinvesteringer, øget vedligehold af legepladser, opdateringen af p-automaterne, så man kan betale med kort, og derved kun for den tid man benytter p-pladsen. For at optimere den fremtidige drift af kommunen mener Venstre, det er tiden til at vi afsætter resurser til ekstern hjælp til, at se på to områder : (1) en ny samlet forvaltnings struktur - så vi kan skabe en børne- og unge forvaltning, samt fordelingen af den samlede opgave byrde efter strukturreformen. (2) En uvildig undersøgelse af hensigtsmæssigheden i kommunens engagement i erhvervsfremmende foranstaltninger, således at vi får en optimal hensigtsmæssig, gennemsigtig og handlekraftig erhvervssatsning. (forkortet af red.)