Ikke så skidt, at det ikke er godt for noget

@NormalParagraphStyle: Glas: Syltetøjsglas, sildeglas og lignende tømmes og skylles groft af hensyn til de mennesker, der skal sortere glasset, da glasset ellers bliver uhygiejnisk og fyldt med hvepse. Halvdelen af det glas, der kommer i boblerne, er hele flasker - det er primært det tynde glas, der alligevel ikke kan genbruges direkte, der går i stykker. Hos bl.a. AVV i Hjørring håndsorterer man flaskerne, så de op mod 100 forskellige typer af genbrugsflasker bliver sorteret fra og sendes til videre forarbejdning, hvor de vaskes og genfyldes med vin mv., Skårene fra alle glas sorteres efter farve, og blandes op med 60 procent nyt materiale, så de kan blive til ny emballage. Et genbrugt syltetøjsglas sparer miljøet for en liter vand, 16 balloner med CO2 og strøm, der svarer til en 11w pære i 16 timer. Papir og pap: Reklamer, rudekuverter, telefonbøger, aviser og kontorpapir er velkomment. De fleste steder sorterer man pap og papir i hver sin fraktion. Det giver en bedre kvalitet genbrugspapir. Papir bliver vasket og bleget, så plantefibrene kan blive til bl.a. nye aviser. Metal: Metal og især aluminium fra f.eks. øldåser, foliebakker og stegepander, giver en stor gevinst at genindvinde. En genanvendt aluminiumsdåse bruger kun fem procent af den energi, det kræver at fremstille en ny af råmaterialer. Kommer metallet i skraldespanden og sendt til forbrænding, går noget af metallerne tabt, bliver brændt af, eller ender med en mindre god kvalitet efter forbrændingen. Ud af 11.000 tons slagger bliver der udvundet 50 tons metal - heraf mest aluminium og ædelmetaller. Kobber er miljømæssigt ikke godt at have med i forbrændingen, da det er med til at fremme dannelsen af de meget giftige dioxiner i røgen, som kræver ekstra energi at trække ud og deponere bagefter. Farligt affald: Tomme malebøtter, olierester, spraydåser, beholdere til kemikalier. Malerester bliver brændt af i særlige forbrændingsanlæg, som producerer varme. Metallet fra bøtterne smeltes om til nyt stål. Kommer maleresterne i skraldespanden ender det på affaldsforbrændingen, hvor temperaturen ikke er høj nok til at brænde de giftige stoffer af, og man kan kun trække dele af de giftige stoffer ud af røgen og slaggerne. Batterier: Almindelige og genopladelige batterier og produkter med batterier i som f.eks. legetøj, slips, fødselsdagskort med musik i, blinkende sko, høreapparater, elektriske tandbørster, mobiltelefoner. Over 80 procent af batterierne indeholder ikke giftige stoffer, men de resterende indeholder tungmetaller som kviksølv og cadmium. Det er yderst kompliceret at kende forskel på batterityperne, derfor skal alle afleveres til genanvendelse. Metallet i batterierne kan desuden også genindvindes. Plast: En sodavandsflaske af plast kan genbruges ca. 20 gange, inden den skal smeltes om. Al rent plast, hvor der ikke har været kemikalier i, kan genindvindes: dunke fra eddike og hårshampo, saftflasker og havemøbler. Emballage, der har været brugt til olieholdige produkter som majonæse, kræver så meget varmt vand at gøre rent, at det ikke giver en miljøgevinst at genindvinde det. Kraftigt plast, der kan skylles af i koldt vand, inden det bliver lagt til genbrug, er meget egnet. Plasten sorteres efter farve, hakkes i småstykker og smeltes om. Plastfibrene kan bruges til nye flasker, fleecetrøjer mv. Plast af PVC (mærket med et tretal i en trekant) skal afleveres særskilt, da det er yderst miljøbelastende. Det kan være legetøj, regntøj, afløbsrør, græsplænekanter, badebolde, dækkeservietter, kunstlæder, puslepuder, fodtøj, gulve, badeforhæng, voksduge og haveslanger. Elektronik: Mobiltelefoner, opladere, tv, computere, legetøj. På printpladerne i mobiltelefoner og computere sidder komponenter af guld, sølv, platin, kobber samt en række forurenende stoffer. Alle metallerne er meget ressourcetunge at fremstille fra bunden, og metal som kobber kan danne miljøskadelige stoffer ved forbrænding. Dagrenovation: Dagrenovationen sendes til forbrænding som f.eks. Reno Nord i Aalborg. Her tager man stikprøver af affaldet for at se, om nogle virksomheder eller boligforeninger kan sortere mere, end de gør. Affaldet brændes af, og mere end 95 procent af energien i affaldet bliver omdannet til varme og strøm. Slaggerne, der er tilbage efter forbrændingen, indeholder metaller, som man kan udvinde og genbruge til ny produktion. Det kræver mindre energi, det er billigere, man kan genanvende mere og det er bedre for miljøet generelt, når borgerne sorterer det brugbare affald fra. Kilder: Affaldetsvej.dk . Reno Nord, AVV Informationscenter for miljø og sundhed Plastindustrien