Ikke så tosset til politikere

Rigtigt mange danskere er bekymrede for eller i bedste fald forvirrede over den megen debat om pensioner - det være sig efterlønsordningen, som gør det muligt for borgere at trække sig ud af arbejdsmarkedet, når man er fyldt 60 år, eller få folkepension efter at være fyldt 65 år. Men der er ingen grund til hverken at bekymre sigeller blive forvirret. De folkevalgte i det lovgivende parlament, Folketinget, har en helt klar holdning til hele pensionsområdet, som alle partier er 100 pct. enige om, og som lyder sådan: Pensionen skal være 26.913 kr. om måneden, fra man er 60 til 65 år. Derefter, fra man er fyldt 65 år og resten af levetiden, er pensionen på 23.938 kr. Det er da slet ikke så tosset. Det er jo den pension, som de politikere, som du har stemt på, finder passende. Du går vel ikke rundt med den mistanke, at de kun tænker på deres egen pension og derudover for øvrigt er ligeglade med dig og hvordan du skal klare sig den dag, du frivilligt eller ufrivilligt må forlade arbejdsmarkedet? Ole Rye Andersen Flamstedvej 47, Gistrup