EMNER

Ikke sandt

DISPOSITIONER:Pastor Færgemand, som i egen opfattelse er alvidende og kompetent til at dømme andre i næsten alle livets spørgsmål hævder, at jeg skulle have brugt penge på andet end hvad der var beslutningsmæssig dækning for. Det er helt enkelt ikke sandt! Alle dispositioner har haft dækning i de budgetter, som brede flertal i amtsråd/regionsråd har vedtaget gennem årene, og alle er i overensstemmelse med love, cirkulærer og regulativer. Måske skulle pastoren mindes et af de ord, jeg fik med fra min kristendomsundervisning: ”Du ser splinten i din broders øje; men bjælken i dit eget er du ikke var". Orla Hav folketingsmedlem (S), Vangen 71, 9400 Nørresundby orla.hav@ft.dk