Ikke styr på fakta

I de sidste par dage har vi kunnet læse, at den tidligere direktør for LandboNord,

TRYG-UDTALELSER:I de sidste par dage har vi kunnet læse, at den tidligere direktør for LandboNord, Henning Krabbe, er kandidat til TryghedsGruppens repræsentantskab. TryghedsGruppen er hovedaktionær i forsikringskoncernen TrygVesta. Uheldigvis har Henning Krabbe ikke helt styr på fakta. Gentagne gange præsenterer han TryghedsGruppen som et andelsselskab, hvad det ikke er. Det kan enhver forvisse sig om på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside. Derfor er det heller ikke korrekt, når han kalder forsikringskunderne for andelshavere. Det er vi ikke. Men derfor kan vi alligevel godt få indflydelse på selskabet. Spørgsmålet er, hvad Henning Krabbe vil bruge sin indflydelse til, hvis han bliver valgt ind i TryghedsGruppens repræsentantskab. Han skriver, at han vil have indflydelse på, hvad formuen bruges til. Henning Krabbe stille jo op på opfordring af Jørn Astrup Hansen, som har gjort det til sin mærkesag, at få TryghedsGruppen nedlagt. I den forbindelse kunne det være rart at vide, om det betyder, at Henning Krabbe, som en af Jørn Astrup Hansens håndlangere, er enig i, at TryghedsGruppen skal nedlægges og formuen foræres til de store industrivirksomheder? Eller vil han, som os andre, arbejde på at varetage forsikringstagernes interesser ved at sikre, at Tryg fortsat kan være et solidt dansk selskab, vi kan have tillid til. Endelig kunne det være interessant at vide, om Henning Krabbe sympatiserer med tanken om at lukke for TrygFondens almennyttige arbejde, som finansieres af TryghedsGruppens overskud. TrygFonden har f.eks. netop doneret 160 millioner kr. til Rådet for Større Færdselssikkerhed. Pengene skal bruges til at gennemføre 15 projekter, der skal gøre børn og unge bedre til at passe på sig selv og hinanden i trafikken.