Ikke succesrig

I en artikel i Berlingske Tidende ("Kalvebod Bølge" 17. december 2008) fortælles historien om arkitektfirmaerne KLAR og JDS Architects, der har vundet en arkitektkonkurrence vedrørende den såkaldte Metropolzone ved Kalvebod Brygge i København.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske KLAR og JDS Architects tillykke. Men jeg undrer mig en anelse over en formulering i artiklen. Der står nemlig, at KLAR og JDS Architects har vundet konkurrencen sammen med "konsulentfirmaet U-Turn, der netop har gennemført den succesrige Kvadriennale for samtidskunst i København." Ovenstående formulering er sandsynligvis et udtryk for, at den fremsendte pressemeddelelse fra vinderne af arkitektkonkurrencen er copy pasted direkte ind i Berlingske Tidendes artikel. Kunstfestivalen U-TURN kan nemlig kun med opbydelsen af den allerbedste vilje betegnes som "succesrig". Da folkene bag U-TURN søgte om penge til projektet, garanterede de 50.000 besøgende (http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf/Bevillinger/B7A2551B102C781DC12574BF00408B26). Der kom 28.000 besøgende, viser nyligt offentliggjort tal. Det vil sige, at U-TURN kun opnåede et besøgstal, der svarer til 56 procent af det tal, U-TURN "garanterede", da kunstfestivalen søgte om penge. Det må stå klart for de fleste, at dette tal næppe kan kaldes en succes. Det kan ikke udelukkes, at U-TURN har været en succes på andre områder (Berlingske Tidendes kunstanmelder er forbeholden). Men for denne betragter har U-TURN mest af alt været plaget af en række uheldige personsammenfald, der har sået alvorlig tvivl om festivalens evne til at skille netværksdyrkelse fra deciderede vennetjenester.