- Ikke tid nok til det enkelte barn

Pædagoger og pædagogmedhjælpere advarer kraftigt mod de bebudede besparelser - personalet holdt fagligt møde i går

Arbejdsmiljø 24. september 2002 08:00

LØKKEN-VRÅ: Pædagoger og pædagogmedhjælpere fra hele Løkken-Vrå Kommune var i går samlet på Vrå Hotel til fagligt møde. Institutionerne var af samme grund lukkede, og forældrene måtte snuppe en afspadseringsdag eller alliere sig med bedsteforældre og venner. Dagen igennem drøftede personalet de bebudede nedskæringer på institutionsområdet. Og udsigten til færrer timer i daginstitutionerne fik verbale hug med på vejen. - Som ansat i Løkken-Vrå kommune føler vi os i forvejen hårdt belastede. Normeringerne her i kommunen er allerede meget lave, og vi mener, at det er urimeligt, at kommunen endnu en gang beskærer området. Hvis vi sammenligner os med langt de fleste, andre kommuner, ligger vi allerede meget lavt, og derfor vil en yderligere nedskæring ramme institutionerne hårdt, siger pædagog Henrik Smith, der blev udpeget som talsmand for sine mange kolleger. Pædagoger og pædagogmedhjælpere minder om, at den pædagogiske kvalitet hænger sammen med, hvor mange ansatte der er i institutionerne. - Og vi må erkende, at den pædagogiske kvalitet i Løkken-Vrå kommunes daginstitutioner ikke længere kan fastholdes, set i lyset af de nye nedskæringer. Der er simpelthen ikke tid og personale nok til det enkelte barn, konkluderer Henrik Smith. Personalet påpeger, at arbejdsforholdene forringes yderligere af, at kommunens krav til institutionerne vokser år for år. - Og derved opstår en stor ubalance mellem kommunens krav og de ressourcer, der gives, for at vi kan opfylde kravene. Det, vi ønsker, er, at politikerne går ind og forklarer os nærmere, hvilken service, vi som personale ikke længere skal yde i vores daglige arbejde med børn og forældre, siger Henrik Smith, der på sine kollegers vegne langer ud mod den planlagte lukning af institutionerne to uger i juli. - Vi har som personale svært ved at se, hvad kommunen sparer. Endvidere føler vi, at ferielukningen hovedsageligt går ud over de ansattes arbejdsmiljø, da muligheden for at være fleksibel i forhold til ferieafholdelse fratages os. I et i forvejen presset arbejdsmiljø er det at kunne holde ferie på et selvvalgt tidspunkt meget vigtigt, understreger institutionsmedarbejderne. At besparelserne ikke har været drøftet med samarbejdsudvalg og organisationer formilder ikke personalet. - Vi finder det uacceptabelt, at nedskæringerne foretages hen over hovederne på os, da hverken faglige organisationer, tillidsfolk eller samarbejdsudvalg er blevet hørt om beslutningerne. De er udelukkende dikteret af kommunens ledelse, fastslår Henrik Smith. Alt tydede i går på, at personalet i de kommunale institutioner i dag genoptager arbejdet. Repræsentanter for pædagoger og pædagogmedhjælpere havde i går møde med borgmester Knud Rødbro, men de kunne ikke forlade mødet med løfte om, at nedskæringerne tages af bordet. Det var i går ikke muligt at træffe Knud Rødbro for en kommentar.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...