Ikke til at undvære

Fødevaresektoren sikrer mange arbejdspladser. Derfor skal vi sikre, at landbruget har konkurrencedygtige erhvervsvilkår.

Ellers risikerer vi at ikke alene landbruget, men også alle følgearbejdspladserne forsvinder. Det er arbejdspladser i fødevareindustrien, serviceerhvervene,f.eks. på slagterier, mejerier, foderstof, konsulenttjenesten, IT-arbejdspladser, finanssektoren, maskinbranchen, og alle de grene der har tilknytning til erhvervet. Mere end 150.000 arbejdspladser er direkte afhængig af, at landbruget er der. Det handler ikke alene om brød, mælk og kød på bordet for os alle. Det handler også om en stor eksportværdi og valutaindtjening til Danmark og dermed en vigtig grundstøtte. For velfærden for os alle. Landbruget har påtaget sig mange byrder og opgaver af samfundsnyttig værdi gennem de seneste år for et bedre miljø og naturfremmende tiltag. Landbruget vil også gerne være fremme i skoene med nye tiltag, f.eks. dyrkning af energipil på lavbundsjorde. Det giver varme til mange fra varmeværket og det formindsker CO2-udslippet. Halm og biomasse kan videreudvikles. Raps dyrkes på marken og ender i brændstoftanken. I staldene sørger langt de fleste landmænd for, at dyrene har det godt, og at dyrevelfærden løbende forbedres. Det sikrer dyrenes trivsel og en rentabel produktionen. Landbruget er vigtigt for alle danskere. S-SF er iflg. deres plan klar med nye skatter og afgifter til erhvervet. Det er en forkert vej at gå. Vi skal i stedet sikre dansk landbrug bedre og mere lige konkurrencevilkår sammenlignet med de lande vi konkurrerer med. Vi kan ikke undvære landbruget.