Ikke udsigt til 2+1 vej

Transportministeren har svaret Skagens erhvervsliv, og det bliver tommelfinger nedad til at udbygge vejen mellem Aalbæk og Skagen

Arkivfoto fra da man i sin tid udvidede vejen ved Hulsig Hede. Foto: Peter Broen
Skagen 1. september 2015 13:21

SKAGEN: Erhvervslivet i Skagen og Skagen Byting sendte midt i august breve til Transport- og bygningsministeren med ønske om at få udbygget vejen mellem Skagen og Aalbæk til en såkaldt 2+1 vej på hele strækningen.

Det brev kan læses længere nede i artiklen, men først ministerens svar, som vender tommelen nedad foreløbig:

Svaret

Tak for jeres henvendelser om udbygning af rute 40 mellem Ålbæk og Skagen.

Regeringen ønsker vækst og udvikling i alle dele af Danmark, og en udbygning af infrastrukturen i landdistrikterne kan være med til at skabe vækst og fremgang. Jeg har derfor stor forståelse for jeres ønske om at udvide rute 40.

Vi må imidlertid forholde os til den økonomiske virkelighed. I regeringen har vi netop gennemført et kasseeftersyn og kan på den baggrund konstatere, at vi er i en situation, hvor niveauet for offentlige investeringer ligger væsentligt højere, end der er økonomisk råderum til.

Vi er derfor først og fremmest nødt til at sikre, at vi har orden i økonomien fremover, før vi tager stilling til nye projekter.

Som nogle af jer sikkert ved, bliver Rute 40 mellem Frederikshavn og Skagen godkendt til kørsel med modulvogntog, når revisionen af bekendtgørelsen om det vejnet mv., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt, træder i kraft d. 1. september 2015.

Modulvogntog giver mulighed for at sende større partier varer af sted, da to modulvogntog kan medbringe den samme volumen som tre almindelige last-vognstog. Det glæder mig, at jeres virksomheder dermed får adgang til en effektiv, miljøvenlig og billigere transportform, som potentielt vil kunne reducere antallet af lastbiler på Rute 40.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt

Brevet til ministeren

Erhvervslivet i Skagen har skriftligt anmodet om foretræde for trafikudvalget i forbindelse med færdiggørelse af en såkaldt 2+1 vej mellem Aalbæk og Skagen - det vil sige en vej, hvor der skiftes mellem at være 1 spor i den ene retning og 2 i den anden.

Skagen Byting afholdt i maj måned i år et møde om, hvad der kan gøres for at imødegå udkantsspøgelset. Færdiggørelsen af vejen fik her 100 procents opbakning, hvilket ikke alene skyldes erhvervslivets behov, men også for eksempel centraliseringen af sundhedsvæsenet, sidst nedlæggelse af akutbilfunktionen i Skagen.

Mange borgere, herunder ældre mennesker, er generelt utrygge ved centraliseringen af sundhedsvæsenet, men er dette uundgåeligt, må centraliseringen som minimum følges op af en udbygning af infrastrukturen, herunder vejen mellem Skagen og Aalbæk.

Herom skrev vi i første omgang til regionen, fordi infrastrukturen er nævnt i regionens vækstplan.

Regionsrådsformand Ulla Astmann svarede blandt andet, at ”I forbindelse med kommunalreformen overgik de fleste amtsveje til Vejdirektoratet, herunder vejen mellem Skagen og Aalbæk. Det daværende amtsråd opfordrede ved overtagelsen Vejdirektoratet til at færdiggøre vejstrækningen. Jeg bakker fortsat op om dette synspunkt, men har ingen direkte mulighed for at agere i den forbindelse. Jeg skal derfor opfordre til at rette jeres henvendelse til Vejdirektoratet”.

Det er denne opfordring Skagen Byting nu følger op på.

- Men da erhvervslivets henvendelse er rettet til trafikminister og trafikudvalg, tillader vi os hermed også at rette vores henvendelse minister og udvalg.

Skagen Byting

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...