EMNER

Ikke udsultet

Oppositionen ønsker at tegne billedet af en udsultet offentlig sektor.

Men det er et faktum, at udgifterne til det offentlige forbrug er steget med 21 mia. kroner fra 2001 til 2005. Undersøgelser viser stor tilfredshed med den offentlige service. F.eks. siger 90 pct. af patienterne på sygehusene, at de har et positivt indtryk af den service, de har modtaget. Og i hjemmeplejen er 83 pct. tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager. Men det er stadig områder, hvor vi kan gøre mere. De svageste grupper skal nyde godt af den økonomiske fremgang i Danmark. Det er dog vigtigt at forstå, at den offentlige sektor ikke er en bundløs kasse, som man bare kan tømme efter forgodtbefindende. Det indtryk får man let, når man hører oppositionens strøm af ufinansierede løfter. I regeringen ønsker vi i stedet at opretholde en stor og stærk offentlig sektor, hvor der er balance mellem borgernes ønsker og økonomien. Og en ting er helt sikkert – skattestoppet står urokkeligt fast. Flemming Damgaard Larsen folketingsmedlem (V), næstformand for Folketingets finansudvalg, Hyllingeparken 15A, Kirke Hyllinge