Voksenundervisning

Ildsjæl i spidsen for folkeoplysningen

Det nye udvalg har taget fat på et travlt år i harmoniseringens tegn

Rut Jør­gen­sen, Als, er valgt til for­mand for fol­ke­op­lys­nings­ud­val­get i Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne. Hun er en ak­tiv kvin­de, også i køk­ke­net. ar­kiv­fo­to: jens mor­ten

Rut Jør­gen­sen, Als, er valgt til for­mand for fol­ke­op­lys­nings­ud­val­get i Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne. Hun er en ak­tiv kvin­de, også i køk­ke­net. ar­kiv­fo­to: jens mor­ten

MARIAGERFJORD:Rut Jørgensen, 64-årig deltidslandmand fra Als, er valgt til formand for det nye folkeoplysningsudvalg i Mariagerfjord Kommune. Hun sad også som formand i det samme udvalg i den gamle Hadsund Kommune, og folkeoplysningen har fået en sand ildsjæl i spidsen. Rut Jørgensen har adskillige tillidsposter inden for familielandbruget. Desuden er hun udpeget til en række statslige anke- og klagenævn. Ved det første møde konstituerede folkeoplysningsudvalget sig også med Peer G. Jensen, Mariager, som næstformand. Han sidder også i byrådet for Socialdemokratiet og er kultur- og fritidsudvalgets repræsentant i folkeoplysningsudvalget. Udvalget består af 15 medlemmer udpeget af foreningerne. De står foran et travlt år, der står i harmoniseringens tegn. Blandt andet skal udvalget komme med bud på regler til fordeling af tilskud. Blandt andet har spørgsmålet om lokaletilskud allerede vakt stor ståhej, fordi de gamle kommuner havde vidt forskellige regler. Politisk opgav man før jul et kompromis og vedtog nogle foreløbige regler, der kun gælder for 2007. Et permanent system skal strikkes sammen i de kommende måneder. Folkeoplysningsudvalget har nedsat et udvalg til at arbejde med sagen. Udvalget består af Niels Gundersen, Hobro, Knud Erik Jensen, Hadsund, Jørgen Hammer Sørensen, Hobro, Rut Jørgensen, Als, og Tonny Ingvardsen, Døstrup. Folkeoplysning skal også høres i en række andre, politisk tunge sager i det kommende år. Der skal laves en plan for drift af idrætshaller, og der skal skrives en kulturpolitik, en idræts- og fritidspolitik og en landdistriktspolitik for Mariagerfjord Kommune.