EMNER

Ildsjæle vil gøde landsby

Børn og voksne skal give Substral til Rostrup

Er det nu nødvendigt med Substral til Rostrup? Et borgermøde i august giver måske svaret. Privatfoto

Er det nu nødvendigt med Substral til Rostrup? Et borgermøde i august giver måske svaret. Privatfoto

Både børn og voksne kan bidrage med ideer til det gode landsbyliv, når lokale ildsjæle søndag 24. august holder borgermøde og udviklingsværksted om fremtiden for Rostrup. Det sker under overskriften Substral til Rostrup - er det nødvendigt? Når børnene har kastet deres ideer på bordet, bliver de samlet op af en voksen. Bagefter er der fællesaktiviteter for børn og unge under ledelse af DGI - alt imens de voksne fortsætter med udviklingsværksted, fortæller en af ildsjælene, Dorthe Ladefoged. Borgermødet i august er en fortsættelse af det udviklingsarbejde, som begyndte før sommerferien. Repræsentanter fra foreninger og organisationer i Rostrup inviterede dengang til dialogmøde om lokalsamfundets udvikling. Konsulentfirmaet Grobund ApS i Hobro med Ejvind Lassen som konsulent samler trådene. Samtlige foreninger, organisationer og flere erhvervsdrivene i Rostrup er gået sammen om at hyre konsulentfirmaet, og udgiften hertil deles i fællesskab. Til dialogmødet før sommerferien var alle foreninger i Rostrup repræsenteret, ligesom erhvervsdrivende og ildsjæle deltog. Den første bold, som blev kastet i luften og grebet, var udsendelse af invitation til et borgermødet 24. august. - Det politiske fokus på landdistrikterne gør, at den lokale aktionsgruppe i Rostrup danner fælles fodslag. Der er brug for ideudvikling og samarbejde, så flest mulige følger medejerskab til projekterne, siger Dorthe Ladefoged. Rostrup er allerede godt i gang med at udvikle sig, fremhæver hun. Der er nybyggeri i gang fra sidste ideværksted i 2005, der er allerede udarbejdet en lokal folder over Rostrup og omegn i 2007, og byens hjemmeside har bestået siden januar 2003. Besøgstallene i første halvår af 2008 er på 8150. Der arbejdes således hen imod et aktivt efterår i Rostrup by, hvor byen profilerer sig.