Overenskomster

Ildsjælen Aase Jensen hædret

Aase Jensen blev overrasket med Damarks Idræts-Forbunds pris

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Gymnastik er Aase Jensens store interesse. Foto: Kurt Bering

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Indsigtsfuld, engageret, flittig, energisk, udfarende, skarp forhandler, respektfuld, meget erfaren på det idrætslige område. Det var nogle af de tillægsord, som John Mørch fra Danmarks Idræts-Forbund kom med om Aase Jensen, formand for Idrætssamvirket i Brønderslev-Dronninglund. Aase Jensen blev på generalforsamlingen i Idrætssamvirket i Brønderslev-Dronninglund hædret med en ny pris ”Du gør en forskel”. Aase Jensen var ikke klar over, at hun pludselig ville blive centrum for denne hæder. John Mørch var hentet til Brønderslev for at fortælle om den ny pris, men pludselig blev den uddelt. Alle andre i bestyrelsen havde besluttet at indstille Aase Jensen til prisen, men holdt formanden uden for. John Mærk henviste til, at Aase Jensen har været idrætsligt aktiv siden barndommen og i sit voksne liv - også på leder - og organisationsniveau. - Aase Jensen sætter sig mål og styrer energisk mod disse og oftest lykkes det for hende at opnå gode resultater. - Det skyldes hendes indsigtsfulde forarbejde, hendes meget store viden på området og naturligvis også hendes personlighed, som indgyder forhandlingspartnere stor respekt. - Aase Jensens helt stærke side er hendes helhjertede engagement i sagerne, og den deraf følgende målbevidste søgen efter at nå målet, sagde John Mørch. - Aase Jensen har i op mod 10 år været en del af bestyrelsen i Idrætssamvirket i Brønderslev-Dronninglund, og i de senere år dets formand. - Aase Jensen har ydet en ganske betydelig indsats under tilbliven af det nye idrætssamvirke i den nye storkommune. Uden hendes store indsats havde idrætten stået langt svagere i dag, end tilfældet er, udtalte John Mørch. Aase Jensen var kun seks år, da hun begyndte at dyrke gymnastik i Oue-Valsgaard ved Hobro. Senere blev hun instruktør, og i 1975-76 var hun elev på den kendte Ollerup Gymnastikhøjskole. Her mødte hun sin senere mand, Lasse Jensen, og de etablerede sig i Brønderslev. Også her blev Aase Jensen aktiv inden for gymnastikken. - Jeg var blandt andet med på Inger Møller Nielsens hold, fortæller Aase Jensen, der mindes, at hun var med ved indvielsen af VGU-Centret i Vittrup. De seneste år har Aase Jensen været i lederrollen. - Hun var fra 1989 til 1995 med i bestyrelsen for Brønderslev Gymnastikforening, og hun var de sidste fire år formand. Da hun trak sig som formand, blev hun i 2000 valgt ind i bestyrelsen for Idrætssamvirket Brønderslev, og hun har siden 2000 været formand for samvirket. det seneste år for både Brønderslev og Brønderslev-Dronninglund. - Det har været en spændende periode. Ikke mindst at få skabt Idrætssamvirket i Brønderslev-Dronninglund, siger hun. Og andre har vurderet, at det har været en god fødsel. I det daglige er Aase Jensen økonomi og administrationschef på Aalborghus Gymnasium. Prisen er på 5000 kr., og der følger også et diplom samt blomster med. John Mørch siger, at andre senere kan komme ind i billedet til prisen. Den uddeles hvert år. - Danmarks Idræts-Forbund vil i de kommende år sætte ekstra fokus på de lokale idrætsforeningers vilkår i kommunerne, siger John Mørch.