Mors

- Ildsjælene skal have et skulderklap

LAG Thy-Mors er nu midtvejs i programperioden, og bestyrelsesformand Jytte Søndergaard gør status.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jytte Søndergaard, der bor i Øster Assels på Mors, har været formand for bestyrelsen for LAG Thy-Mors siden starten i 2007.

- Hvis man vil have, at folk ude i landområderne skal bevare gejsten, så er det nødvendigt, at der af og til tilføres penge. Ildsjælene skal have et skulderklap, for hvis der ikke er nogle, der gør et stort stykke frivilligt arbejde ude på landet, så sker der ingenting. Sådan siger Jytte Søndergaard, formand for bestyrelsen for LAG Thy-Mors. Hun har siden 2008 været med til at indstille sammenlagt 21,6 millioner kroner til uddeling til projekter i Thy og på Mors. - Det er med til at bevare optimismen i området, men om det rent økonomisk kan opveje alt det, man samtidig tager væk, det er så en anden sag, siger hun og tilføjer: - Ind imellem føler vi lidt, at vi forsøger at gøre en hel masse, men så bliver skolen nedlagt, busruterne halveret og så videre. Det er op ad bakke. Jytte Søndergaard bor i Øster Assels på det sydlige Mors. Hun kom ind i bestyrelsen for det tidligere EU-program Leader+, fordi hun var aktiv i den lokale beboerforening, og blev valgt som formand for LAG Thy-Mors, da det program startede i 2007. Hun bruger meget tid på arbejdet og tager sammen med bestyrelsen eller landdistriktskoordinator Laurids Mortensen jævnligt ud for at besøge de forskellige projekter for at se, hvad pengene bliver brugt til. 27 nye arbejdspladser LAG Thy-Mors har et årligt budget på cirka fem millioner kroner. I årene 2008, 2009 og 2010 er der sammenlagt igangsat 101 projekter, hvoraf nogle nu er afsluttet. 47 af projekterne har været målrettet skabelsen af nye arbejdspladser. Ansøgerne har i deres ansøgninger anslået, at de 47 projekter samlet vil skabe 130 nye arbejdspladser, i takt med at projekterne afsluttes. Foreløbigt er 14 projekter afsluttet, og de har tilsammen resulteret i 27 nye arbejdspladser i Thy og på Mors. - Man kan diskutere, om 27 nye arbejdspladser er meget eller lidt. Jeg synes faktisk, at det er meget, for projekterne er stadig nye, siger koordinator Laurids Mortensen. Der er flere årsager til, at projekterne ikke helt lever op til de beskrevne mål. Finanskrisen er en af forklaringerne. Andre ansøgere har haft svært ved at finde den nødvendige finansiering, og nogle har måske også været for optimistiske, da de skrev ansøgningen. - Men det er også vigtigt at støtte optimismen og den arbejdsiver, der er blandt folk ude i landsbyerne, mener Laurids Mortensen og tilføjer: - Men vi er selvfølgelig opmærksomme på, at man ikke skal understøtte noget, der alligevel dør.

Forsiden