Aalborg

Illumination Ideas - pris 1 mio. kr.

Lysfestival i masterclass ønskes

FREDERIKSHAVN:Når Frederikshavn kommune i efteråret 2006 lancerer Illumination Ideas, er det meningen, at det skal være en lysfestival, der helst skal kunne matche et internationalt niveau. Arrangementet falder i to dele - én lysfestival og en stor konference, der skal tiltrække flere hundrede arkitekter, bygherrer, erhvervsfolk og helst også erhvervsminister Bent Bendtsen (C). Forarbejdet med at skaffe de mange penge bliver skudt i gang efter lige sommerferien, og Lysfestival 2004, der kostede Frederikshavn kommune 100.000 kr. - skal ses som lillebroren til 2006-projektet. - Den første lysfestival var en prøveballon, nu gælder det et fuldfashioneret projekt. Illumination Ideas' succes skal baseres på det enestående samarbejde, vi har fået i stand mellem kulturen og erhvervslivet. Nu skal disse kontakter udbygges og gøres endnu mere interessante - vore nuværende kontakter skal trække i trådene, så fagfolk fra endnu flere virksomheder - helst fra hele landet - kommer på banen. Repræsentanter for disse skal så mødes på den faglige erhvervs- og kulturkonference, der er det andet ben i projektet, siger kulturchef Jacob Dalsgaard. Som endnu et delelement arbejdes på at udvikle begrebet den tredje kompetence - som er et samarbejdsværktøj inden for kultur og erhverv. Det sker i samarbejde med Nordjyllands Amt, primært mellem Frederikshavn og Aalborg under Den regionale Kulturaftale. Pengene til Illumination Ideas er allerede begyndt at rulle ind - men denne gang skal der også satses 1 mio. kr. Kulturministeriet har allerede bevilget 100.000 kr. til projektet - men der er lang vej endnu, før pengene er på plads. - Vi søger 200.000 kr. gennem Kulturaftale Nord, håber på 200.000 kr. fra Frederikshavns Kommune - og den sidste halve million håber vi på at finde blandt professionelle sponsorer som Louis Poulsen Fondet, i arkitekt- og byggebranchen, realkreditinstitutter samt i banker og fonde, siger Dalsgaard. Selve konferencen vil blive afviklet med deltagerbetaling som ved almindelige konferencer. - Vi starter med at søge penge lige efter sommerferien, og ambitionen er så at pengene skal være på plads senest 31. december 2005 - altså godt et halvt år inden det går løs, siger Jacob Dalsgaard Og hvad så, hvis det ikke lykkes at samle 1 mio. kroner sammen inden nytår. - Vi har besluttet at se meget professionelt på Illumination Ideas, og at det er et projekt af denne størrelse, vi vil skabe, og er der ikke nok penge til det, så vil vi vurdere grundigt om det kan gennemføres på det planlagte niveau. Vi har satset ambitiøst denne gang - og vil med andre ord spise kirsebær med de store, siger kulturchef Jacob Dalsgaard.