Iltmangel dræber bunddyr i fjorden

Iltsvind giver nu alvorlige problemer i Limfjorden, mens der indtil nu ikke er målt noget alarmerende for Mariager Fjord. For begge fjorde bliver udviklingen dog overvåget nøje. Foto: Jens Morten

Iltsvind giver nu alvorlige problemer i Limfjorden, mens der indtil nu ikke er målt noget alarmerende for Mariager Fjord. For begge fjorde bliver udviklingen dog overvåget nøje. Foto: Jens Morten

NORDJYLLAND:Fiskene flygter til de mere iltrige farvande, men på de mest følsomme steder i Limfjorden er bunddyr som krabber, nogle muslinger samt børsteorme begyndt at dø. I løbet af de seneste tre uger har iltsvindet i Limfjorden bredt sig. Mariager Fjord har tidligere år haft store problemer, men her har målinger ikke indtil nu afsløret noget alarmerende. Netop nu er situationen i nogle områder kritisk, idet livet på havbunden for alvor begynder at tage skade efter ca. tre uger med iltsvind. F.eks. er blåmuslinger så hårdføre, at de kan klare ca. tre uger med iltsvind. Derefter begynder de også at gå til. De hårdest ramte områder er Hjarbæk Fjord, Lovns og Risgårde Bredninger og området syd for Livø ned mod Hvalpsund. Udviklingen bliver fulgt fra miljøskibet "Limgrim", hvor medarbejdere fra miljøcentrene i Aalborg og Ringkøbing samarbejder. Lagdelt vand - Allerede i sidste uge var der steder, hvor nogle af de prøver, som vi tog, viste, at de mest følsomme dyr var døde. Det er bl.a. krabber og nogle typer muslinger, men vi kunne stadig finde levende blåmuslinger. Området med iltsvind vokser. I den her uge har vi også kunnet måle iltsvind i Livø Bredning. Problemet er, at vandet bliver lagdelt, og på det dybe vand er der ved bunden næsten ingen ilt. På de lave områder er der som regel ingen problemer, siger miljøtekniker Bent Jensen, Miljøcenter Ringkøbing. Sammen med kollegaen Niels Sørensen, der også kommer fra miljøcenteret i Ringkøbing, foretager han i denne uge undersøgelser ved en række målestationer i Limfjorden. I alt er der omkring 30 faste steder, hvor iltindholdet bliver målt, og hvor man følger udviklingen fra uge til uge. Man taler om iltsvind, hvis der bliver målt mindre end fire mg ilt pr. liter vand. Hvis indholdet er mindre end to mg pr. liter, taler man om kraftigt iltsvind. En del steder i Limfjorden er man faktisk allerede nede på kraftigt iltsvind. For to år siden gav en lang periode med varmt sommervejr kraftigt iltsvind i store dele af Limfjorden. Fortsætter det nuværende vejr, kan situationen udvikle sig lige så alvorligt som i 1996. Der er dog også positive målinger. Således var der for to år siden kraftigt iltsvind omkring Thisted Bredning, men her har der ikke indtil nu i år været problemer. - Men det, at vi allerede har haft en lang periode med iltsvind, giver risiko for, at det kan udvikle sig på samme måde som i 2006, siger Bent Jensen. Nogle steder har prøver afsløret, at f.eks. de børsteorme, som man fanger nu, er ens i størrelse. Det tyder på, at det er nye, der er kommet til, efter at mange gik til i 2006. Langsigtet indsats I denne uge har "Limgrim" også været ved Nibe, men her er der så kraftig strøm, at der ikke hidtil er målt problemer med iltsvind. Som situationen er nu, er der ikke meget at stille op mod iltsvindet. Ved mindre søer har man med held forsøgt direkte at tilføre ilt, men det vil være umuligt for et større vandområde. - Det, der virker, er en indsigt på den lange bane. Fjorden skal tilføres færre næringsstoffer, og vi kan også se, at der er sket en forbedring i forhold til tidligere. Der udledes ikke så meget kvælstof og fosfor. Det skylde de forbedringer, der er sket af renseanlæg samt den indsats, der sker gennem vandmiljøplaner, siger Bent Jensen. For Limfjorden bliver lavet ugentlige målinger. Ud over iltindholdet i vandet bliver bl.a. også saltindhold, algemængden og sigtdybde målt. Lignende indsats For Mariager Fjord står Miljøcenter Aalborg med miljøskibet "Maria" for en lignende indsats: - Vi følger udviklingen for Mariager Fjord. De seneste målinger er fra sidste uge, og der har ikke været noget alarmerende, men vi fortsætter med at tage prøver, siger biolog Christen Jensen, Miljøcenter Aalborg.