Iltsvind dræber bunddyr og fisk

Sommerens iltsvind giver tilbageslag for miljøet i Limfjorden

NORDJYLLAND:Samtidig med at politikerne er stærkt optaget af, hvordan der efter kommunalreformen skal tages vare på miljøet i Limfjorden, så risikerer de, at situationen bliver forværret. Den varme sommer er i en stor del af Limfjorden årsag til et alvorligt iltsvind. Situationen har slået mange bunddyr ihjel, og også fiskene bliver nu ramt. Udviklingen kan give et alvorligt tilbageslag, efter at der i foråret var en række tegn på, at Limfjordens miljø var i svag fremgang. Målinger foretaget på miljøskibet Limgrim, viser af omkring en sjettedel af fjorden er ramt af problemet. Det svarer til mere end 200 kvadratkilometer. Iltsvindet er årsag til at børsteorme, muslinger og snegle dør. Miljøtekniker Bent Jensen, Viborg Amt, vurderer, at så mange blåmuslinger er døde, at der næste år ikke bliver mulighed for det muslingefiskeri, der har været i foråret. Hvordan udviklingen tegner for fiskebestanden bliver fulgt i det overvågningsprogram, som Limfjordsamterne har lavet for fjorden. I går blev der lavet prøvefiskninger ved Rønbjerg. Resultaterne skal nu bearbejdes: - Men iltsvindet sætter sine tydelige spor. Det er meget begrænset, hvad vi har fanget af fisk, fortæller havbiolog Finn Andersen, Nordjyllands Amt. - Iltsvindet er værre end det seneste par år. Vi følger op med flere målinger, og det er svært at vurdere konsekvenserne. Ved at f.eks. børsteorme, muslinger og snegle dør kommer der til at mange et led i økosystemet. Det vil bl.a. gå ud over de fisk, der lever af bunddyrene siger Bent Jensen. Fiskere har på det seneste kunnet glæde sig over fint ålefiskeri på lavt vand. Men det kan faktisk være et dårligt tegn, idet årsagen er, at ålene fra det dybe vand - hvor der er iltsvind - søger ind på det lave vand. Tilførslen af næringsstoffer til Limfjorden ligger stadig langt over den målsætning, som politikerne har fastsat, og næringsstoffer giver stor algeproduktion, som igen medfører stort iltforbrug. - Går man 50 år tilbage har der også været iltsvind, med på grund af den øgede algevækst rammer det hårdere nu, siger Bent Jensen. I år har der været en sammenhængende periode på mere end en måned med varmt og stille vejr, og det er årsag til problemerne. Tidligere år er perioderne med varmt og stille vejr dog ofte blevet afbrudt af blæst, og den ilttilførsel, som det har givet, har hindret alvorlige konsekvenser. torben.holm@nordjyske.dk

Forsiden