Iltsvind i Limfjorden

Flere steder i Limfjorden er der nu kraftigt iltsvind, og det går ud over livet på bunden.

Her begynder krabber, børsteorme samt flere slags muslinger at dø. Bedre stillet er fiskene, idet de flygter til områder med mere ilt. Det er især på dybt vand, der er problemer På det lave vand trives bunddyr og fisk som regel fint. Derfor kan man nogle gange i perioder med iltsvind på lavt vand opleve f.eks. åleeventyr. På det dybe vand er der nogle steder stort set intet ilt. Forsætter det nuværende vejr, kan situationen blive lige så alvorlig som for to år siden, siger miljøtekniker Bent Jensen, der er på togt med miljøskibet Limgrim. Mens det står skidt til i Limfjorden, så er der ikke indtil nu konstateret noget alarmerende i Mariager Fjord, der tidligere har været meget hårdt ramt. For en halv snes år siden var iltsvind årsag til at dyr og planter i størstedelen af af fjorden blev udslettet.