Iltsvind rammer muslingefiskeri

Det kan tage flere år at rette op på skaderne i Limfjorden og Mariager Fjord

Mil­jø­ski­bet “Limg­rim” tog i går prø­ver af mus­lin­ge­be­stan­den i fjord­en ud for Livø. arkivfoto: Tho­mas Hansen

Mil­jø­ski­bet “Limg­rim” tog i går prø­ver af mus­lin­ge­be­stan­den i fjord­en ud for Livø. arkivfoto: Tho­mas Hansen

Limfjorden ser ud til at være ovre den værste krise med iltsvind, mens situationen i Mariager Fjord er så kritisk, at fjorden er i fare for at dø inden for et par uger. I begge fjorde får den langvarige periode med iltsvind drastiske konsekvenser. Danmarks Fiskeriundersøgelser har de seneste dage Limfjorden fra fartøjet ”Havfisken” undersøgt, hvordan det ser ud for muslingebestanden. - I Løgstør Bredning, Livø Bredning og Bjørnsholm Bugt er der mange døde muslinger. Der er kun de tomme skaller. På det dybe vand i Skive Fjord og Lovns Bredning er der - når vi kommer ud på mere end tre meters dybde - næsten ingen levende muslinger, siger seniorrådgiver Per Sand Kristensen, Danmarks fiskeriundersøgelser. Han vurdering er, at muslingefiskeriet i den kommende tid vil blive ramt. - Men vi skal se nærmere på vores resultater. Der er områder på det lave vand, hvor der er yngel, siger Per Sand Kristensen. Iltsvindet i Limfjorden er det værste i en årrække. I 1997 var udviklingen også alvorlig. - Men dengang var der dog muslingefiskere, der kort efter perioden med ilt-svind meldte om godt muslingefiskeri, siger Per Sand Kristensen. I går afsluttede de tre Limfjordsamters miljøskib ”Limgrim” et togt, der er gået gennem en stor den laf Limfjorden. Tidligere har det været omkring en sjettedel af Limfjorden, der har været ramt af iltsvin. - Iltsvindet har nået maksimum. Den blæst der var først på ugen har hjulpet, siger miljøtekniker Bent jensen fra Viborg Amt, der var med på ”Limgrim”s togt. Han erkender, at stille vejr måske igen kan forværre situationen. Bent Jensen har dog svært ved at forestille sig, at der kan komme yderligere kosekvenser: - Det steder, hvor bunddyrene er døde, kan de jo ikke dø en gang til. I Mariager Fjord målte Nordjyllands Amt i går ved en målestation, at der ved overfladen var mindre end fire mg ilt pr. liter vand, som er grænsen for iltsvind. - Forholdene er kritiske, og ændrer vejret sig ikke, kan vi risikere, at fjorden dør inden 14, dage, vurderer havbiolog Else Hvas, Nordjyllands Amt. torben.holm@nordjyske.dk