Fjerritslev

IM Fjerritslev vil gerne skabe vækst

Renoveret missionshus og cafeaftener med kristent indhold er midlet

FJERRITSLEV:Man melder sig ikke ind i Indre Mission Fjerritslev. Mange kommer til de ugentlige møder i Fjerritslev Missionshus for at samles om det kristne budskab. Men det betyder ikke automatisk, at man er medlem. Først når man bliver bidragsyder, opnår man stemmeret på den årlige generalforsamling. Der er intet krav til størrelsen på ens bidrag. Nogle yder 50 kr. - andre op til 1000 kr. - Vi er i godt 50 bidragsydere i lokalområdet. Der har de seneste år været en svag stigning i antallet, fortæller formand Flemming Jakobsen. Han har haft posten siden februar 2003. Før han satte sig i formandsstolen, var han medlem af bestyrelsen i 10 år. Så det er en erfaren mand, der står i spidsen for Indre Missions-samfundet i Fjerritslev. Det er primært tilflyttere, der skaber den ønskede vækst i samfundet, der har base i det lokale missionshus i Nygade. - Vi vil meget gerne være flere til at sprede det kristne budskab, fortæller Flemming Jakobsen. Der er sket en udvikling i samfundets møderække, siden han overtog formandsposten. Der er tilføjet tre årlige cafeaftener, hvor emnerne tager udgangspunkt i det aktuelle. Ofte er der ikke valgt emne, før aftenen indledes. - Deltagerne er med til at bestemme forløbet af disse aftener. De er for hele familien og krydres næsten altid med musik og sang. - Bestyrelsen har tilstræbt at skabe fornyelse i de to årlige møderækker - tre dage i forår og efterår hver med en fælles gennemgående taler. Onsdag aften er der juletræsfest i missionshuset, hvor næstformand Orla Klitgaard taler.