Imamer har et ansvar

INTEGRATION:I sin leder 27.8. manede NORDJYSKE Stiftstidende til besindighed i integrationsdebatten og indskærpede, at der bør sondres skarpt mellem islamistiske ekstremister og muslimer i al almindelighed. Det er så sandt, som det er sagt. Imamerne kunne bidrage meget til, at vi kunne se forskel ved at forkynde, at det aldrig har været den barmhjertige og forbarmende Guds vilje, at terrorister i Hans navn skulle dræbe og lemlæste sagesløse mennesker. Lige som det heller aldrig har været i Hans tanke at straffe som stening, lemlæstelse og piskning skulle eksekveres. Desuden at Guds rige kommer den dag Gud vil, og at det vil være blasfemi selv at ville skabe den. En blasfemi, der kun kan føre til den totalitære stat. Det ville ydermere være fint, hvis de ville belære deres menighed om, at æresdrab er en gemen forbrydelse, og at tvangsægteskaber er en både fysisk og psykisk krænkelse af deres børns identitet og værdighed. Hvis imamerne virkelig gjorde det med eftertryk og overbevisende, ville atmosfæren blive en helt anden omkring muslimerne her i landet. De ville så blive vore muslimer ligesom jøderne er vore jøder. Men det er vel for meget at håbe på?