Importstop fra Kina koster millioner

Nordic Seafood i Hirtshals venter på genåbning af kinesisk import - leverandører skræmt af EUs krav

HIRTSHALS:Et års forbud mod import af fødevarer fra Kina har kostet fiskeindustrien Nordic Seafood A/S, Hirtshals, et omsætningstab på 50 - 80 millioner kroner, svarende til omkring 15 pct. af et års omsætning Nu åbner EU gradvis for importen igen, men adm. direktør Alex Jensen ved ikke, hvornår virksomheden igen kommer til at sælge kinesiske krebsehaler. En del varer er klar til afskibning, men de bliver ikke sendt, for de kinesiske eksportører tør endnu ikke garantere, at de kan leve op til kravene: Nul restkoncentrationer af forbudte antibiotika. - De analysemetoder, EU har taget i brug, er så uhyre fintfølende, at de kan afsløre forekomster, man ikke tidligere havde anelse om. Hvor man før arbejdede med følsomheder på parts per million (ppm), kan de nye analyser gå ned til 0,1 part per billion, forklarer Alex Jensen. Det svarer til et gram pr. 10.000 tons. De forbudte stoffer er nitrofuran samt cloramphenicol, der er det aktive stof i almindelige øjendråber. - De skal naturligvis ikke forekomme i fødevarer, fastslår Alex Jensen, men han vil dog godt relativere problemets størrelse: - Med de fund, der er gjort, skal man spise 20 tons krebsehaler for at indtage, hvad der svarer til en enkelt øjendråbe, bemærker han. Han mener ikke, at muligt at producere animalske fødevarer i opdræt uden brug af medicin. - Det afgørende er, at stofferne er ude af produkterne, inden de kommer i handelen, og at lande, der samhandler, har samme holdning og regler. Konfiskeret Fundene blev gjort i varer, der allerede én gang var blevet analyseret og godkendt. - Så blev en ny, avanceret analysemetode godkendt til brug på tre europæiske laboratorier, og ved test på varer ude i detailhandelen blev der afsløret restkoncentrationer, man ikke før havde kunnet spore. Udenlandske virksomheder har fået for adskillige millioner kroner varer konfiskeret, der forlængst var købt og betalt. Vi fik kun et lille parti konfiskeret, men vi har følt os truet på restssikkerheden, for der er reelt tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft, siger Alex Jensen. I følge EU-Kommissionens forklaring var problemerne dog ikke kun følsomme analyser. EU-veterinærinspektører har under kontrolbesøg i Kina konstateret alvorlige mangler med hensyn til reglerne for anvendelse af veterinærlægemidler og kontrollen af rester i levende dyr og animlalske produkter. Det var på denne baggrund, at det op til jul 2001 blev besluttet at stoppe al import af animalske fødevarer fra landet. - Det, vi som virksomhed oplevede var, at der uden varsel og ordentlig forklaring blev lukket for en vigtig samhandelspartner. Vi har oplevet vore myndigheder som meget kontrollerende og meget lidt informerende i denne forbindelse, siger Alex Jensen. Generelt mener han dog, at det i løbet af det sidste år er kommet en bedre dialog med Fødevaredirektoratet. Nordic Seafood har været i stand til at kompensere for den manglende omsætning af produkter fra Kina med varer fra andre lande, og har fastholdt en årsomsætning på ca. 420 millioner kroner. Men for første gang i ti år har man ikke haft fremgang.