Incest

Incest-beskyldninger bruges til at skubbe far væk fra barnet

Far mister retten til at se sit barn, hvis mor beskylder ham for incest. Beskyldningerne er derfor blevet et ekstra våben i samværssager, hvor forældrene i forvejen er oppe at skændes

KØBENHAVN:Hvert år modtager politiet omkring 100 anmeldelser om incest. Det lyder af meget, men tallet bliver også holdt kunstigt oppe af en række ubegrundede beskyldninger fra én hadefuld forælder til en anden. Forsvarsadvokat Claus Bonnez fra den frivillige retshjælp Krim har i øjeblikket en sag, hvor en kløft af uenighed skiller far og mor. De to havde trukket tov om det fælles barn i flere år, da Claus Bonnez halvt i spøg nævnte over for faderen, hans klient, at: - "På det her tidspunkt plejer vi at få børnevold- eller sex-anklagerne". Og ganske rigtigt. Få måneder efter kom den. Det er typisk for sager, hvor der stærke uoverensstemmelser mellem far og mor, siger Claus Bonnez. Når en forælder bliver beskyldt for overgreb mod sit barn, suspenderer myndighederne hurtigt den anklagedes ret til at være sammen med sit barn. Det skal beskytte barnet mod yderligere overgreb, mens sagen bliver undersøgt nærmere. Men mange påståede overgreb har aldrig fundet sted. I stedet bliver anklagerne bevidst brugt af en forælder for at støde den anden forælder væk fra barnet, når forældrene er kørt skævt af hinanden og ikke kan blive enige om, hvem der skal have retten til barnet. - Tit er det, fordi der er højt konfliktniveau mellem parterne og et dybt kompliceret forhold de to forældre indbyrdes. Nogle gange bruger forældrene desværre børnene til kamp mod hinanden, forklarer Lone Birgitte Christensen, kontorchef i Københavns Overpræsidium, der er ansvarlig myndighed i samværssager i København. Mistanken hænger ved Problemet er ifølge Foreningen Far ikke mindst, at den angribende part – som i langt de fleste tilfælde er moderen – ender med at få sin vilje ved at komme med incest-beskyldninger mod faderen. - I samværssagerne får faderen typisk suspenderet samværet i en lang periode, når der kommer beskyldninger. Og bagefter kan han stort set ikke få ret til samvær igen, fordi sagen har stået på i lang tid. Mistanken hænger ved ham, barnet bliver hos moderen, og på den måde har moderen opnået det, hun ville, mener Erling Fundal, landsformand for Foreningen Far, som jævnligt er i kontakt med fædre, der bliver uskyldigt beskyldt for incest. NORDJYSKE berettede i forrige uge om, at der er risiko for, at mange bliver uskyldigt dømt for incest ved domstolene i jagten på at få de skyldige straffet. Tilsvarende er der altså risiko for, at myndighederne kommer til at slå ned på en far, som er grundløst udsat for beskyldninger i sager uden for retslokalerne. Men det kan ikke undgås, at uskyldige på den måde bliver stemplet som incestuøse og dermed ubegrundet mister retten til at se deres børn, mener Lone Birgitte Christensen fra Københavns Overpræsidium. Giver man fædrene særlige hensyn, risikerer man nemlig i stedet at ramme børn, der rent faktisk har været udsat for incest, forklarer hun. - Problemet er, at vi ikke ved, om det er til barnets bedste, når vi hurtigt suspenderer samværet. Men vi kan jo ikke risikere, at der er hold i beskyldningerne. Tvivlen skal komme barnet til gode. Tænk, hvis der var noget om det, og vi udleverede et barn til seksuelt misbrug. Den historie ville journalisterne jo også skrive, siger Lone Birgitte Christensen. Ingen belønning til mor Kontorchefen er uenig med Foreningen Far i, at systemet ligefrem belønner moderen for at komme med ubegrundede anklager mod faderen, fordi han efterfølgende kun får lov at se sine børn under overvågning af en psykolog. - Jeg kan godt se, at det fra faderens synspunkt kan se ud, som om det hele er gjort for at ødelægge forholdet. Men hvis et lille barn ikke har set sin far i ni måneder, skal man så give det tre dages overnatninger fra dag 1, når det måske slet ikke kender sin far mere? Barnet er jo ofte skrækslagent for faderen, fordi moderen har talt usandt. Vi bedømmer det efter bedste evne for at varetage barnets bedste, men det kan desværre i nogle tilfælde betyde, at vi kommer til at gøre en far uret, siger Lone Birgitte Christensen. Der eksisterer ingen opgørelser over, hvor ofte incestanklager er blandet ind i samværssager i Danmark.