Incestofre får psykologhjælp

Siden 1. april i år har voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, kunnet få offentlig støtte til et psykologisk forløb på 12 behandlinger. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, mener Kristian Larsen, konsulent i Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte. Han påpeger, at der er tale om en begrænset mængde penge, og det kunne tænkes, at nogle i målgruppen ikke har råd til selv at betale de resterende minimum 250 kr. til psykolog pr. gang. Roal Ulrichsen, formand for Dansk Psykologforening, er enig. Han siger, at ordningen har social slagside. Heller ikke Lone Lyager, psykoterapeut og leder af Støttecenter mod Incest i Danmark, mener, at det nye tilskud er tilstrækkeligt. De patienter, der er er på centret, har brug for gennemsnitligt fire timers behandling om ugen i halvandet år, og de er ikke specielt hårdere ramt end andre. Kilde: Kristeligt Dagblad