Indblik i fuglenes liv

Fuglenes Verden rummer det hele - utroskab, alles kamp mod hinanden og flagspætter, som slider deres næb op tre gange årligt

Fugle 17. september 2002 08:00
Det er ikke til at slippe Fuglene i Danmark, når først man er kommet i gang. Trods sine mere end 700 sider, er det nye storværk om de danske fugle så spændende, at det er svært at holde op, når først man er begyndt at læse om den eventyrlige levevis, som de danske fugle lægger for dagen. I Fuglenes Verden møder vi det hele. Her er tro ægtefolk som eksempelvis havørnene, hvor magerne holder sammen hele livet. Først når den ene dør, finder den overlevende en ny mage. Jernspurven har derimod en helt anden strategi. Afhængig om territoriet er godt nok, kan jernspurven leve i alle mulige forhold. Små territorier kan kontrolleres af en enkelt han, som enten kan være monogam eller polygam med flere hunner, hvis der er ressourcer til mere end en hun i territoriet. Store territorier kan være besat af to eller flere hanner, som så har enten én eller flere hunner til deling.I de territorier, hvor en hun har flere hanner, står den dominerende han overfor et problem. Han kan ikke være sikker på, at være far til de kommende unger. Derfor vogter han intens på hunnen, men af og til må han jo vige pladsen for at finde føde. Det giver hunnen lejlighed til at parre sig med de øvrige hanner, så når den dominerende han vender tilbage til hunnen, pikker hannen med næbbet på hunnens kloak. Det får hunnen til at afgive en dråbe væske, som indeholder sædceller fra tidligere parringer. På den måde mindsker den dominerende han sandsynligheden for, at det kun er den selv, som fører sine gener videre til næste generation. Jernspurvehunnen har imidlertid stor interesse i at parre sig med så mange hanner som overhovedet muligt, for hannerne hjælper kun til med at fodre ungerne, hvis de har parret sig med hende. Jo flere hanner hun har parret sig med, jo mere hjælp får hun til opfodringen af ungerne. Nogle dominerende hanner vogter så nidkært på hunnen, at hun ikke får lejlighed til at parre sig med andre hanner. Det betyder så, at de øvrige jagter hunnen før og under æglægningen, så hun taber sine æg og ynglen ikke bliver til noget. Fuglene i Danmark er således ikke et tørt leksikon, men en moderne økologisk naturhistorie om de danske fugle. Alle arter, som regelmæssigt forekommer i Danmark, er beskrevet. Ikke blot med hvordan man kender de forskellige arter fra hinanden, men også med fuglenes levevis. Udover jernspurvenes komplicerede sexliv hører vi også om flagspætten, der slider tre næb op om året på at hakke i træ og kogler. Fuglene i Danmark udgives i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og er skrevet af 24 af Danmarks førende ornitologer, som hver især har skrevet om de arter, som de er specialister på. Blandt forfatterne er den nordjyske biolog Poul Hald-Mortensen, Øsløs ved Fjerritslev, som bl.a. har skrevet om skarven og spætterne. Det nye storværk, som i mange år frem utvivlsomt vil blive bogen om Danmarks fugle, er redigeret af dr. scient. Hans Meltofte, Danmarks Miljøundersøgelser og professor, dr. scient. Jon Fjeldså, Zoologisk Museum. Det er skrevet i et let tilgængeligt sprog og illustreret med 455 farvefotos, som er taget af en lang række af Danmarks bedste fuglefotografer. Alene for de mange fantatiske fuglefotos er bogen værd at købe - tænk at dansk natur er så rig og mangfoldig, som vi kan se her. Søren Skov Fuglene i Danmark. Redigeret af Hans Meltofte og Jon Fjeldså. Gyldendals Forlag i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening 752 sider, rigt illustreret. 499 kroner.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...