Norge

Indbudte historiske grupper

Ved Tordenskioldsdagene den 3.- 5. september er følgende historiske grupper indbudt: Tordenskiolds Soldater Stavern - Norge. Frederik IV Tambourer af 1704 - Norge. Cristiansand Artillerie Compagnie - Norge Frederiksten Artillerie Compagnie - Norge. Corps de Garde Akerhus - Norge. Corps de Garde Frederiksten - Norge. Kongsbergs Bergartillerie - Norge. Berggaselerne Kongsberg - Norge. Norrtelge Caroliner - Sverige Smålands Caroliner - Sverige. Nerike-Wärmelands Caroliner - Sverige. Reggimento La Marina - Italien. Silkeborg Morris Men - Danmark. Tordenskiolds Soldater Fladstrand - Danmark. Frederikshavn Folkedansere - Danmark.