Lokalpolitik

Indefrosne penge frigives

BRØNDERSLEV:Økonomiudvalget siger god for, at Brønderslev Bibliotek anvender 118.000 kroner til edb-system samt dækning af personaleudgifter i forbindelse med, at bibliotkete holder åbent på fuld tid i sommerperioden samt mellem jul og nytår. Beslutning var truffet Pengene skal tages af et overskud på 258.400 kroner, der er flyttet fra 2005 til 2006. Disse penge har byrådet ellers besluttet at indefryse for samtlige institutioner. Men beslutningen om at bruge bibliotekets opsparede penge var truffet, inden byrådet valgte at indefryse opsparingerne. Byrådet vedtog i møde i april, at det ikke bliver muligt at bruge af tidligere års driftsopsparing i 2006, og at saldoen automatisk overføres til 2007. Men på det tidspunkt havde børne- og kulturudvalget på et møde i marts vedtaget, at Biblioteket inden for eget budget skal finansiere leasingaftale om nyt EDB-systemet på 70.000 kroner i 2006 under henvisning til, at biblioteket i 2005 har et overskud på godt 258.000 kroner. Normal åbningstid Børne- og Kulturudvalget vedtog på samme møde at godkende, at biblioteket i 2006 holder normal åbningstid i sommer- og juleferien i 2006. Muligheden er skabt, idet der i 2005 har været sparet nogle personaletimer op i forbindelse med vikarer, som skal bruges i forbindelse med udvidelsen af åbningstiden. Konklusionen fra forvaltning og økonomiudvalg lyder således, at forudsætningen for at godkende de to sager har være, at udgifterne har kunnet finansieres af oparbejdet overskud i 2005. Byrådet skal behandle sagen onsdag i den kommende uge.