Indefrysning luner hos 47 ældre

- Pjat, at bedrebemidlede låner billigt ved kommunen, mener Ældre Sagens næstformand

SINDAL:Pensionisternes mulighed for at indefryse ejendomsskatten som gæld i deres ejerbolig er blevet et element i forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen. Skal man tolke de politiske meldinger, der foreløbig er blevet fyret af, kan det meget vel se ud til, at ordningen står til at blive forandret, så det bliver knap så fordelagtigt at fastfryse ejendomsskatten fremover. I Sindal Kommune benytter 47 pensionister sig af ordningen; næsten alle i forhold til ejendomsbeskatningen, og kun en enkelt eller to har fået fastfrosset tilslutningsafgiften til kloak-anlæg, oplyses det fra kommunens økonomiske forvaltning. Formue og indtægt Selv om ordningen måske bliver mindre fordelagtigt udformet i fremtiden, er det hverken noget der forager eller bekymrer næstformanden i Ældre Sagen i Sindal, H. P. Jensen - tværtimod. - Det er noget pjat, at bedrebemidlede låner billigt ved kommunen. Det er en god ordning for nogle, men jeg ville ikke have noget imod, hvis den blev lavet om, så formue og indtægt blev afgørende, som tilfældet er med andre tilskud, siger H. P. Jensen, der dog understreger, at han udtaler sig som privatperson, idet han ikke har drøftet sagen med de øvrige i Ældre Sagens lokalkomité i Sindal Kommune. 2,7 mia. Pensionister har ret til at få indefrosset deres ejendomsskat i ejerboligen som gæld til kommunen, men det er faldet flere for brystet, at også velbjergede pensionister bruger kommunekassen som bank - og vel og mærke med en udlånsrente, der ligger et godt stykke under markeds-renten. Lånet forfalder, når huset eller ejerlejligheden sælges, og på landsplan har ældre frosset ejendomsbeskatning inde for omkring 2,7 mia. kroner. KL-kritik I gårsdagens udgave af NORDJYSKE udtrykte både VK-regeringen og SF vilje til at lave om på ordningen på foranledning af kritikken fra Kommunernes Landsforening, der tirsdag indledte forhandlinger med regeringen om næste års økonomiaftale for kommunerne. Dansk Folkeparti udtrykte dog betænkelighed, idet partiet tvivler på, at problemet er stort, at det er værd at bruge ressourcer på.