Lokalpolitik

Indenrigsminister ind i festsag

Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bliver nu blandet ind i sagen om nordjyske politikeres fester. En harmfuld regionsformand Orla Hav (S) bad i går ministeren vurdere, hvorvidt regionens budgetmiddag på Comwell Hotel i Rebild var ulovlig.

- Det oplagte er jo, at amtskommunen er væk 1. januar, og så er der ingen til at varetage amtskommunens interesser i udgifterne til Musikkens Hus, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Foto: Scanpix.

- Det oplagte er jo, at amtskommunen er væk 1. januar, og så er der ingen til at varetage amtskommunens interesser i udgifterne til Musikkens Hus, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Foto: Scanpix.

Samtidig trækker statsamtmanden Claus Rosholm linjerne op over for de kommuner, der er kommet i tvivl om, hvorvidt de er på afveje med planlagte afskedsmiddage for de gamle byråd. Statsamtmanden beroliger kommunerne. - Jeg har skrevet til dem, at en sådan afskedsmiddag, der markerer den officielle afslutning på samarbejdet i kommunalbestyrelsen, efter vores opfattelse må anses som et naturligt led i kommunalbestyrelsens virke, siger Claus Rosholm. Politikerne kan altså ånde lettet op og glæde sig til de planlagte fester. Også det gamle amtsråd har holdt en afskedsmiddag for politikere og embedsmænd med ledsagere og overnatning på Color Hotel i Skagen. Et arrangement, som formentlig får det blå stempel, selvom statsamtmanden endnu ikke har vurderet den konkrete sag. Ifølge Orla Hav kan arrangementet i Skagen sammenlignes med den aflyste fest i Rebild, og derfor undrer han sig over de seneste meldinger fra statsamtmanden og efterlyser en klar linje. - En ting er jura, men når der inde i juraen ligger et skøn, så må man forlange, at det skøn udøves ens for alle, siger Orla Hav og efterlyser nogle objektive kriterier, når sagerne vurderes. - Det skal ikke være afgørende, om man har valgt at bruge nogle af pengene på overnatning og så måske foretrækker en mindre ambitiøs middag, eller omvendt. Så er vi ude i noget smagsdommeri, som jeg ikke bryder mig om. Noget helt andet Statsamtmanden afviser, at der er tale om et snævert skøn. - Det er i orden at holde både budgetmiddage og afskedsmiddage, når de knytter sig direkte til det arbejde, der er udført. Det er et naturligt led i det politiske virke, siger Claus Rosholm. - Men i tilfældet med regionens arrangement i Rebild var der tale om, at politikerne, to måneder efter at der blev indgået budgetforlig, fik gratis billetter til et julearrangement nede på Comwell, og det er noget helt andet. - Arrangementet havde ikke forbindelse med en begivenhed her og nu, det var løsrevet fra det virke, som forberedelsesudvalget har, og derfor skabte det problemer, konstaterer statsamtmanden. Orla Hav afviser, at festen var løsrevet fra den politiske sammenhæng. - Det handlede om, at vi rent praktisk skulle finde et tidspunkt i kalenderen, der passede alle. Og det var vanskeligt i en tid, hvor vi er stærkt pressede i overgangen fra amt til region. - Det bør ikke være afgørende for, om festen er lovlig eller ej, mener Orla Hav. Statsamtmand Claus Rosholm har drøftet sagen med flere jurister og siden fået opbakning til sin afgørelse fra professor Claus Haagen Jensen, Aalborg Universitet. - Det glæder mig da, at en ekspert i kommunalret også er af den opfattelse, at der skulle skrides ind i sagen om regionsfesten, siger Claus Rosholm. ida.thorsen@nordjyske.dk