Trafikulykker

Indfaldsvej skal ombygges

Rundkørsler, stamveje og midterrabat skal lette trykket

HJØRRING:Den tætte trafik på Frederikshavnsvej er baggrunden for, at indfaldsvejen i løbet af de kommende år skal gennem en større modernisering, således at den fremover kan afvikle trafikken mere smidigt end idag. Udvalget for Teknik og Miljø har besluttet at indstille en række forslag til politikerne i byrådet, ligesom der er lagt op til nogle principielle overvejelser. I første omgang handler det om strækningen mellem rundkørslen og motorvejen, hvor der er omkring 10 erhvervsparceller, som Hjørring Kommune håber at sælge med den klausul, at adgangen til disse alene skal ske via bagvedliggende veje, der går parallelt med Frederikshavnsvej. Tilkørslerne til vejene skal ske via rundkørsler - nemlig i krydset Frederikshavnsvej/Bækbovej og Frederikshavnsvej/Sprogøvej. Men der er opstået et problem. - Vi har interesserede købere til nogle af parcellerne, men disse har betinget sig, at der bliver direkte adgang fra Frederikshavnsvej. Ellers vil de ikke købe, siger formanden for udvalget, Ole Ørnbøl (S). Derfor har udvalget indstillet til byrådet, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt det alligevel skal være muligt med direkte tilkørselsforhold - eller om der alene skal tillades adgangsveje fra de bagvedliggende stamveje. En beslutning, der i værste fald kan få køberne til at trække følehornene til sig. Bred midterrabat Ole Ørnbøl forestiller sig, at de nye virksomheder i første omgang skal have adgang fra Frederikshavnsvej, hvor parcellerne må deles om en indkørsel. Samt at der i forbindelse med disse tilkørsler skal etableres fem meter brede midterrabatter, hvor bilisterne kan vente på fri bane i forbindelse med venstresving. - Senere kan vi så bygge de bagvedliggende stamveje, som især skal lette Frederikshavnsvej for den tunge trafik til industrivirksomhederne. Det vil give en ekstrem god infrastruktur, siger Ole Ørnbøl. Hvis byrådet beslutter sig for den direkte adgang til virksomhederne, forventer Ole Ørnbøl, at Frederikshavnsvej vil kunne klare trafikbelastningen i to til tre år, hvorefter han forventer, at det vil blive nødvendigt at etablere de bagvedliggende stamveje. Ind til midtbyen På strækningen mellem rundkørslen og ind til Parallelvej forestiller Ole Ørnbøl sig en lignende model for en mere glidende afvikling af trafikken - nemlig med etablering af fælles ind- og udkørsler samt brede midterrabatter. Og en senere etablering af stamveje på hver side af Frederikshavnsvej. - Mod nord er der ingen problemer, hvis der etableres en rundkørsel i krydset Hestkærvej/Albert Ginges Vej. Mod syd kan det være mere problematisk, men det må vi løse undervejs, siger han. Denne strækning har økonomerne ikke regnet på endnu, men der bliver tale om anlægsarbejde til adskillige millioner kroner. Derimod er budgetterne for strækningen rundkørslen-motorvejen lagt. De to stamveje bliver hver en kilometer lang, og budgettet lyder på 7-10 mio. kr. Udvidelsen af Frederikshavnsvej med midterrabatter siger 3-5 mio. kr., og anlæggelse af rundkørsler 2,5-3 mio. kr. - altså en udgift på 12-18 mio. kr. Tidshorisonten for omlægningen af hele Frederikshavnsvej er heller ikke klar, men Ole Ørnbøl håber at komme igang allerede i 2004. - Og derfra må det samlede anlægsarbejde ikke strække sig over mere end to år, siger han.