Lokalpolitik

Indflydelse fra sidelinjen

NORDJYLLAND:- Jeg synes ikke, at honorarerne i det nye regionsråd lyder helt urimelige. Det skal jo ses i forhold til arbejdsbyrden. Amtsrådsmedlem Birgitte Josefsen (V) har tidligere meldt ud, at hun stiller op til regionsvalget. Men det er ikke sikkert, at hun gør alligevel. - Situationen er ny i og med, at jeg netop er blevet valgt som folketingskandidat i Hobro-kredsen. Hvis det lykkes mig at komme i Folketinget, fravælger jeg regionsrådet, idet jeg prioriterer byrådet i Brønderslev, som jeg genopstiller til, højere. Selv om Birgitte Josefsen altså er tvivlsom som kandidat til regionsrådet, er hun ikke i tvivl om, at det bliver ganske spændende at sidde med omkring bordet. - Det er vel ret naturligt, at forretningsudvalget får et større vederlag end resten af medlemmerne i regionsrådet, fordi det er den, den største arbejdsbyrde kommer til at ligge. Men også som menigt medlem af rådet bliver det spændende. Jeg sidder selv i repræsentantskabet i en sparekasse, og min erfaring er, at det også er muligt at få stor indflydelse, selv om man står på sidelinjen.