Arbejdsløshed

Indflydelse på kort sigt

På Radikale Venstres sommergruppemøde i sidste uge gjorde jeg det klart, at den radikale folketingsgruppe vil søge maksimal indflydelse på dette års finanslov – og er klar til at indgå en samlet aftale om statens husholdningsbudget.

Det er naturligvis en stor mundfuld – og før det kommer så vidt, skal vi naturligvis opleve en reel vilje til bredt samarbejde fra regeringens side. Men når vi i Radikale Venstre mener, at tiden er moden til at bryde den blokpolitik, som regeringen har ført med Dansk Folkeparti siden deres første finanslov i 2002, så skyldes det de alvorlige samfundsøkonomiske udfordringer, som Danmark står over for. Dansk økonomi står på kanten af, hvad der risikerer at blive en langvarig økonomisk afmatning. Det skyldes kendte økonomiske følgevirkninger af manglen på arbejdskraft. Vi har historisk lav ledighed med kun 44.000 ledige, og regeringen har forsømt at lave reformer, der kan tilføre flere hænder og hoveder til danske virksomheder og den offentlige sektor. Reformer, der kan sikre, at der stadig er lav ledighed og mange folk i arbejde, når de gunstige konjunkturer vender. Statsministerens nylige udmelding om, at der på grund af de truende nedgangstider bl.a. skal forhandles arbejdsmarkedsreformer i forbindelse med dette års finanslov er ikke rettidig omhu – det er sidste udkald! Men ikke desto mindre er det helt afgørende, at vi nu får disse reformer, så vi undgår en langvarig nedtur for dansk økonomi med arbejdsløshed, tvangsauktioner, virksomhedslukninger mv. til følge. Det er i det lys, at vi nu igen foreslår, at vi ændrer vores dagpengesystem efter devisen: Højere ydelser i en kortere periode. Samtidig ser 2009 ud til at blive året, hvor en anden af Radikale Venstres mærkesager og regeringens måske største undladelsessynd skal forhandles, nemlig en skattereform. Her bliver regeringens skattestop sat ud af kraft, så vi forhåbentlig kan lave en grøn skattereform med markant lavere skat på arbejde og mere skat på forurening. De nødvendige skatte- og arbejdsmarkedsreformer skal have et ansvarligt økonomisk bagtæppe. Vi kan ikke tillade, at finansloven bidrager yderligere til overophedning af dansk økonomi. Der skal hverken pustes til ilden i den private eller offentlige økonomi. Det er derfor Radikale Venstre melder sig klar til at tage ansvar. Vi vil samarbejde hensynsløst om de nødvendige reformer. Og er samarbejdsviljen, indrømmelserne og ansvarligheden til stede, er vi klar til at indgå en samlet aftale om årets finanslov. Vi håber med vores konstruktive udspil at kunne bryde med års blokpolitik. For når der skal laves langtidsholdbare reformer, sker det bedst i bredt samarbejde. Radikale Venstre påtager sig gerne rollen som formidler af brede forlig. Udfordringerne er for store til at afvente næste folketingsvalg – derfor er det, vi siger: Ny regering på langt sigt – indflydelse på kort sigt.