Forurening

Indfør gerne afgift på drikkevand - på Sjælland

GRUNDVAND: 8.6. havde Svend Grundtvig en kronik om manglende grundvand og hvoraf meget er forurenet. På grund af forurening af grundvandet i/ved byerne og langs jernbanelinjerne må de der lukke boringer, og så mangler de vand, men så borer de bare ude på landet, og så har de igen rent vand. Det er hovedsageligt kun på Sjælland, der er vandmangel - andre steder i landet er der vand i overflod. Hvorfor? Nedbøren over Danmark varierer stærkt - fra ca. 550 mm/år på Sjælland til 820 mm i Sønderjylland. Plantevæksten og fordampning forbruger ca. 200 mm/år (store skove dog mere). Der er således ca. 350 mm tilbage til vandløb og forbrug på Sjælland, men ca. 620 mm i Sønderjylland, det er da en forskel, der er til at få øje på - hvilket også ses i vandløbene. For ca. 10 år siden foretog jeg nogle sammenligninger for Sjælland minus Storstrøms Amt og for Nordjyllands Amt. For de to områder er arealet og de oppumpede vandmængder kendte, dette sammenholdt med områdernes nedbør, viser at i Nordjyllands amt „rørføres" under 10 pct. af det „overskyende" vand når planterne har taget deres - de 90 pct. siver direkte til vandløbene og til havet. Anderledes for Sjælland - her „rørføres" over 55 pct., så her er der behov for, at få en indvindingsret placeret i Sydsveriges store skove. De i Danmark indførte restriktioner/afgifter for drikkevand burde kun gælde for Sjælland.