Indfør klippekort i kirkerne

EFFEKTIVISERING:100 mio. mere til Folkekirkens nødlidende kasse. Det er, hvad regeringen pludselig bevilger, efter at rigsrevisionen afslører Kirkeministeriets kreative bogføring. Det er underligt, at konstatere, at folkekirken får regeringens økonomiske støtt, når økonomien er ude af kontrol, hvor kommunerne i samme situation og uden kreativ bogføring ikke får økonomisk hjælp fra regeringen, men må ty til store nedskæringer, der helt uretfærdigt rammer bl.a. vore ældre medborgere over alt i landet. Hvad gør, at folkekirken ikke skal skære i forbruget som alle andre i samfundet? Er folkekirken urørlig? Eller er folkekirken blevet "en stat i staten" på samme måde som Vatikanet i Rom? Danmark har af flere årsager en alt for dyr offentlig sektor. Der kræves radikale ændringer i organisationerne for, at omkostninger og effektivitet kan komme på linie med f.eks. Hamburg- og omegns-kommunerne, som kan bruges som en udmærket sammenligning med Danmark når det drejer sig om økonomi/effektivitet. For at kunne overskue de nationaløkonomiske sammenhænge bør folkekirken adskilles fra staten, udgå af finansloven og skatteopkrævning. De fleste skatteborgere i dette land, betaler kirkeskat.. Direkte brugerbetaling og særafgifter er efterhånden pinen og plagen overalt, og vi bliver alle ramt. Måske er den bedste løsning for at få en mere effektiv folkekirke, at vi indfører brugerbetaling for at benytte kirkerne. Det kunne være i form af salg af billetter eller klippekort med foreslået fordeling: 1 klip for besøg i kirken, 3 klip for barnedåb, 4 klip for konfirmation, 5 klip for bryllup og 6 klip for begravelse. Jeg tror ikke, at Gud vil sætte sig imod, at vi får en uafhængig og mere effektiv folkekirke, men skulle det ske, er jeg sikker på, at vi har en kirkeminister der er i stand til at forklare situationen, så selv Gud ikke fatter en pind...