Indfør nyt system

Et flertal i amtsrådet halverer nu grænseværdien for nitrat i det drikkevand, der i væsentligt omfang bliver brugt til vask og toiletskyl. Vi danskere bruger hver især over 200 liter drikkevand om dagen - men kun 5-10 liter til drikkebrug og madlavning. Derfor burde det være oplagt at indføre en to-strenget vandforsyning, så også byboere kunne medvirke til at bevare drikkevand af særlig høj kvalitet for de kommende generationer. Gunner Bevk Elmevej 1, Hadsund, gb@gb-presse.dk