Lokalpolitik

Indfør reform med gulerod - ikke pisk

Det nye danmarkskort er blevet lidt flosset, efter at regeringen sendte Socialdemokratiet og den øvrige opposition ud ved at indlede forhandlingerne med at sætte pistolen for brystet af dem.

I mine øjne er løbet kørt for at få et bredt forlig. Hvis regeringen vil gennemføre denne vidtgående reform, vil det blive med Dansk Folkeparti, og det er i sagens natur en regerings lod at bruge sit flertal, men det vil skabe en masse problemmer ved gennemførelsen af reformen, da den jo, som det forlyder lige nu, hverken har opbakning fra oppositionens 86 mandater eller amts- og kommuneorganisationerne. Dernæst er Venstres egne folketingsmedlemmer også kommet i tvivl, om de tør lægge stemmer til et så smalt forlig. En så vidtgående reform bør have et bredt mandat. Det er ikke klogt at køre den igennem hen over sommeren. En så stor omlægning bør udmøntes over en længere tids horisont, 10-15 år, og gulerod er bedre end pisk, hvis man skal nå et ordentligt resultat. Man kunne jo sætte en pulje af til frivillige kommunesammenlægninger og give kommunerne et økonomisk argument for at slå sig sammen , og regionerne skal indeholde flere områder end i det oplæg, regeringen har fremlagt, og have ret til at udskrive skat ,ellers bliver de handlingslammede og indaktive. Som det ligger nu, kunne regeringen jo ligeså godt ansætte en bestyrelse. Min opfordring til regeringen og Dansk Folkeparti er at trække den nuværende reform af bordet og indlede en ny og lidt mere åben og fri forhandlingsrunde med oppositionen om en igangsættelse af en reformprocces, der over en årække vil ændre danmarkskortet ved hjælp af gulerod, ikke pisk. Så tror jeg, at vi får en kommunalreform, der vil gavne vores samfund og styrke vores demokrati, også det nære, der berører os alle i hverdagen.