Frederikshavn

Indfører grænse for betalinger af pleje

60 kroner så sendes regning

FREDERIKSHAVN:Socialudvalget har besluttet at indføre en såkaldt bagatel-grænse, for hvornår man som borger ikke skal betaling for midlertidig pleje og hjælp. Grænsen er sat til 60 kroner, og det betyder, at hvis man har fået midlertidig pleje for under 60 kroner, f år man ingen regning. Varig hjælp har ingen egenbetaling, så dene ændring drejer sig kun om de borgere, der i en kortere periode har brug for hjælp. I alt regner socialforvaltningen med, at det vil koste 5000 kroner om året i manglende betaling, men til gengæld sparer man penge på administrationen, der ikke længere skal føre regnskab og sende regninger ud på små beløb.