Løkken

Indfører samdrift af køkkener

Plejehjemskøkkener kommer til at udgøre en selvstændig, økonomisk enhed

LØKKEN-VRÅ:Køkkenerne på Havgården og Lundgården fik allerede sidste efterår fælles leder, og nu tager socialudvalget skridtet fuldt ud og indfører regulær samdrift af de to køkkener. - Vi udskiller køkkenerne fra plejehjemmene og lægger dem ind under pose penge-ordningen. Samtidig indfører vi lønsumsstyring, fortæller socialudvalgets formand, Henning Jensen (S). Det betyder, at de to køkkener sammen kommer til at fungere som en selvstændig enhed, der selv skal styre økonomien. - Køkkenerne får frie hænder til at beslutte, om de vil lave mad på den gammeldags manér og dermed bruge flere penge på arbejdskraft, eller om de vil spare på lønudgifterne og købe mere forarbejdede råvarer, siger Henning Jensen. Den nye måde at drive køkkenerne på, får næppe nogen betydning for medarbejderne i det daglige. Til gengæld får kommunen en reel pris på den mad, der laves i køkkerne. Det er en god ting, fordi loven foreskriver, at priserne skal være "gennemsigtige" af hensyn til private virksomheder, der ønsker at byde ind på produktionen. Kommunen forventer hverken besparelser eller ekstraudgifter ved at indføre samdrift og lønsumsstyring. - Hvis der bliver besparelser, er der lagt op til at pengene skal bruges indenfor området, understreger Henning Jensen.