Indgreb mod afdragsfrie lån

Dansk Folkeparti har angiveligt, med støtte fra oppositionen i Folketinget tilkendegivet

, at partiet mener Folketinget bør vedtage nogle begrænsninger over for anvendelse af afdragsfrie lån, for at afbøde de negative virkninger for nye boligejere, af en rentestigning og dermed faldende huspriser. Det må hilses med tilfredshed, at der nu tilsyneladende kan skabes flertal i Folketinget, for indgreb mod de afdragsfrie lån. Mange fremtrædende økonomer har adskillige gange advaret mod de negative konsekvenser af de afdragsfrie lån, når renten begynder at stige, fordi huspriserne så vil falde og nye boligejere, som har finansieret en del af købet med afdragsfrie lån, kommer i klemme. Jeg har også ved flere lejligheder påpeget problemet, i debatindlæg her i Nordjyske Stiftstidende, men hidtil har det været spildte ord på balle Lars, selv om det i grunden er simpel samfundsøkonomisk logik. Men nu hvor renten er begyndt at stige vågner flere og flere politikere på Christiansborg tilsyneladende op og begynder at reagere. Det er også på tide, blot er det beskæmmende, at regeringspartierne tilsyneladende ikke endnu erkender problematikken, men fortsat vil lade stå til. Det er helt indlysende, at regeringen og Dansk Folkeparti har brugt de lempelige låneregler som dynamo i den økonomiske politik. Det kan mange - især unge første gangs købere nu, hvor renten er begyndt at stige, komme til at undgælde for og det er ikke rimeligt. Det er altid de velbjergede, der tager stikkene hjem, på bekostning af de økonomisk mest sårbare, ved den slags arrangementer. På samme måde forholder det sig med skattestoppet for ejendomsskatte. De afdragsfrie lån og lave ejendomsskatter kapitaliseres til højere huspriser. I disse år i en grad, der faktisk har som konsekvens, at mange unge ikke har økonomi til at være husejere. Derfor er den nuværende bolig og skattepolitik i sin grundlæggende substans udtalt ungdomsfjendsk.