Terndrup

Indholdet af Tina Boshers advarsel

[ Tina Boshers advarsel handler om samarbejdsproblemer og svigt i hendes faglighed. [ 7. maj: Samarbejdsproblemerne opstår søndag 7. maj, hvor Tina Bosher har aftenvagt. Terndrup Ældrecenter har fire afdelinger, men der er denne aften kun sat personale på til de tre. Tina Bosher tager ansvar og spørger kollegerne om de har noget i mod at flytte lidt rundt, så der er personale på alle afdelinger. Det indvilger de i, og vagten glider. [ 29. maj: Tina Bosher bliver kaldt ind til centerlederen, der meddeler, at to faglærte kolleger har følt sig irettesat og tvunget til at gøre som Tina Bosher sagde den søndag aften. De to medarbejdere deltager på skift i mødet. Tingene bliver talt igennem, og sagen bliver afsluttet. [ 9. juni: Anklagen om svigt i Tina Boshers faglighed handler om en episode lørdag 9. juni. Tina Bosher og en kollega har en udekørende aftenvagt. Tina Bosher skal give en borger insulin, men denne aften er det umuligt for Tina Bosher og hendes kollega at nærme sig borgeren, der slår og sparker ud efter dem. Efter gentagne forsøg kontakter Tina Bosher sygeplejersken over telefonen for at informere hende om, at det er umuligt at give insulinen. Det er langtidsvirkende insulin, borgeren har det godt, og beslutningen bliver, at borgeren ikke skal have insulin, men observeres for ændringer i tilstanden. [ 18. juni: Centerlederen beder Tina Bosher om en samtale. Sagen bliver talt igennem. Lederen giver, ifølge Tina Bosher, udtryk for, at Tina Bosher skulle have kontaktet sygeplejersken, inden hun afsluttede sin vagt.