Energiselskaber

Indkalder bud på varmeværk

1. marts sidste chance for bud på Overlade Fjernvarmeværk

LØGSTØR:Efter Nordjyllands Amt fornylig erklærede grunden fri for forurening, så indkalder bestyrelsen for det nedlagte varmeværk i Overlade nu bud på værket. Fristen for at komme med bud er sat til 1. marts. På forhånd har fire lokale Overlade-borgere vist interesse for at købe værket, der ligger på Præstebakken 16. Et bestyrelsesmedlem bød først en krone, men på den sidste generalforsamling i værket kom der et bud på 10.000 kr. som det højeste. På grunden ligger der tre bygninger samt en lagertank. Værket i Overlade blev nedlagt, fordi det var i så dårlig stand, at det ikke kunne betale sig at renoverede det. Efterfølgende har borgerne fået individuelle naturgasinstallationer. Tabet i varmeledningerne i jorden under byen var enormt, og det ville koste mange millioner at renovere værk og ledninger. Det er beregnet, at det vil koste 120.000 kr., hvis værket skal rives ned.