Hirtshals

Indkørslen til Åbyen skal forskønnes

Asdal Borgerforening har fået 140.000 kr. til at gøre området mere attraktivt

ÅBYEN:Allé med træer, gadebelysning ved Medborgerhuset og en naturlegeplads skal være med til at gøre Åbyen mere attraktiv. På et borgermøde forleden besluttede en række beboere, hvad de 140.000 kr. som Asdal Borgerforening har fået skal anvendes til. Pengene stammer fra EU og Hirtshals Kommune som hver har bidraget med 70.000 kr. til projektet. - Vi kunne godt tænke os at gøre indkørslen fra Allingdamvej til Åbyen lidt pænere med en træallé, og der er så mørkt oppe ved Medborgerhuset, så vi kunne godt trænge til nogle gadelygter, siger formanden for Asdal Borgerforening Helle Jakobsen. I første omgang havde borgerforeningen søgt Landsbyrådet om midler, men så blev man opmærksom på muligheden for at søge EU-tilskud til projektet. Arkitekt Ussing Bømler har været involveret i arbejdet, og nu er det op til borgerne i Åbyen at finde ud, hvilke træer alléen skal indeholde, hvordan belysningen ved Medborgerhusets p-plads skal se ud, og hvilke legeredskaber, der skal stilles op i den lille have. - Vi skal bare sørge for, at lamperne ved Medborghuset er kønne og ikke er nemme at slå itu, for vi har haft problemer med hærværk på skuret ved busholdepladsen, hvor ruderne flere gange er blevet smadret, fortæller Helle Jakobsen. Tingene på legepladsen skal gerne passe ind i det naturskønne område, så der bliver ikke tale om at indkøbe moderne plasticlegeredskaber men udelukkende naturlegeredskaber. Borgerforeningen håber også, at de unge bliver glade for de nye tiltag. Det er planen, at arbejdet med legeplads, gadebelysning og træallén sættes i gang i år.