Hospitaler

Indlagt hjemme hos sig selv

Patienter trives ved at være indlagt i eget hjem, og teknologien til, at det kan lade sig gøre, er på plads. Hjertepatient Jørgen Jensen fra Frederikshavn har været glad for at være derhjemme i stedet for på sygehuset

I otte dage var Jørgen Jensen fra Frederikshavn indlagt, før lægerne var tilfredse med hans hjertediagram, blodtryk og vægt og lod ham udskrive. Men Jørgen Jensen behøvede hverken pakke tasken eller ringe efter en taxa for at komme hjem, for i de otte dage havde han været indlagt hjemme hos sig selv. - Jeg synes, det var meget behageligt, for der er stor forskel på at ligge på sygehuset og være i egne omgivelser. På sygehuset kan du sidde og kukkelure i opholdsstuen med en kryds-og -tværs. Derhjemme kan jeg gøre nøjagtig som jeg plejer - jeg kørte ud på campingpladsen, handlede og var til bryllup. Jeg skulle bare være hjemme de to gange om dagen, hvor sygeplejersken kom forbi, siger han. Sammen med 13 andre hjertepatienter i Nordjylland har Jørgen Jensen deltaget i et forsøg med at lade patienter være indlagt hjemme hos sig selv. Hjertepatienterne er karakteriseret ved, at de ofte bliver indlagt, men efter nogle dage er deres tilstand så stabil, at de kun bliver ved med at være indlagte for at få taget prøver to gange om dagen. Prøver via internettet Ved at installere lidt elektronisk udstyr i deres hjem, er det muligt for en hjemmesygeplejerske at tage prøverne og sende dem direkte til lægen på hospitalet over internettet. Forsøget er lavet i samarbejde mellem Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn og hjemmesygeplejen i Frederikshavn og ligger til grund for en ph.d.-afhandling, som cand.scient.adm. og sygeplejerske Birthe Dinesen fra Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi på Aalborg Universitet netop har forsvaret. Resultaterne viser, at der både er gode og dårlige sider ved at være indlagt derhjemme. Teknologien skræmmer ikke Teknologien i hjemmet består af en lille paddehat-lignende tingest, som sættes til telefonnettet. Den kan trådløst opfange signalerne fra vægten og blodtryksmåleren og sende værdierne til sygehuset. Hjertediagrammet bliver taget ved hjælp af en bærbar pc, som hjemmesygeplejersken har med, og resultatet herfra bliver også med det samme sendt til lægen på sygehuset, der kan tage stilling til, om medicinen skal reguleres. - Vi frygtede da, at det ville minde om sådan noget overvågningsteknologi, men i stedet for at føle sig overvågede, har patienterne sagt, at de føler sig under opsyn, siger Birthe Dinesen. Formålet med opsynet af patienterne er blandt andet at sikre, at deres medicin bliver doseret rigtigt, og mængden af medicin bliver justeret hver dag. - Vi har en teori om, at det er bedre at justere medicinen i patientens egne omgivelser, men vi kan ikke sige det helt sikkert, siger Birthe Dinesen. Sikkert er det dog, at patienterne er glade for at være hjemme, og at de bevæger sig mere og kommer hurtigere tilbage til hverdagen. - Patienterne siger, at de gerne vil være indlagt i eget hjem. På sygehuset går de rundt på afdelingen og venter på det næste måltid mad, mens de derhjemme har frihed til at gøre som de plejer. De føler sig trygge derhjemme, og har også større opmærksomhed på deres egne symptomer, siger Birthe Dinesen. En af aftalerne i forbindelse med forsøget var, at der konstant skulle stå en seng til rådighed på sygehuset for hver patient, i tilfælde af at patienten blev utryg ved at være hjemme hos sig selv. En af de 14 personer valgte at gøre brug af sygehussengen, hvilket skyldtes, at hans hustru ikke følte sig tryg ved, at han var hjemme. Og det er faktisk en generel tendens, at de pårørende var langt mere urolige end patienterne selv. - Mange af de pårørende blev lidt irriterede på deres ægtefæller, fordi de følte et øget ansvar, og nogle af dem syntes, at de blev som sygeplejersker. Vi har i hvert fald lært, at de pårørende skal være meget med i processen, for hvis patienten får øget velvære, men den pårørende er anspændt, går det alligevel udover patienten, siger Birthe Dinesen og fortæller om en patient, der til sidst måtte slukke sin mobiltelefon, når han gik tur med hunden, fordi hustruen blev ved at ringe og tjekke, at han havde det godt. Hjemme hos Jørgen Jensen har der dog ikke været de store problemer. - Min kone tog det roligt, men hun var mere nervøs end mig. Men der var ingen problemer, for man kommer jo ikke hjem, før man er stabiliseret, og hvis de vurderer, at de kan sende én hjem, er det vel ok. Lidt autoritetstro er man vel stadigvæk, siger Jørgen Jensen. Nye opgaver til plejepersonalet Når patienter bliver indlagt i deres eget hjem, er det ikke kun patienter og pårørende, der skal vænne sig til en ny situation. I Frederikshavn har de arbejdet med fælles patientjournaler, der følger patienten fra sygehuset og over i hjemmeplejen, hvilket ikke er hverdagskost i kommunerne. Og hjemmesygeplejerskerne har måttet lære sig nye opgaver. - Hvis man skal arbejde videre med det her, skal man være parat til at tage imod nye opgaver. Teknologien giver mulighed for at flytte nogle kompetencer, og der er da nogle sygeplejersker på hospitalet, der har givet udtryk for, at de syntes, det var underligt, at hjemmesygeplejerskerne nu skulle lære ting, som sygeplejerskerne på hospitalet ikke selv må udføre. Så der ligger en udfordring i at få hospitalssystemet og hjemmeplejen til at arbejde sammen, siger Birthe Dinesen. Står det til hende, skal man arbejde videre med at lade patienter være indlagt i deres eget hjem, for fordelene vejer tungere end ulemperne, og de ulemper der er, kan der tages højde for ved fremtidig planlægning. - Det kan bestemt godt anbefales. Patienterne synes, det er et godt alternativ, og der er nogle klare fordele at arbejde videre med, som også kan komme andre grupper af kronisk syge patienter til gode, siger Birthe Dinesen. Udenlandske studier har vist, at samfundet også sparer penge, men materialet i den danske undersøgelse er for småt til at vurdere den økonomiske effekt.