Hospitaler

Indlagt på badeværelse

11-årige Anders Jensen fra Overlade måtte indlægges på et handicapbadeværelse, da han torsdag blev indlagt til observation for blindtarmsbetændelse på sygehuset i Hobro.

På kirurgisk afdeling A5, som hører under Aalborg Sygehus, lå han i en seng på et handicapbadeværelse, indtil han blev udskrevet fredag. Anders Jensens mor, Else Marie Jensen, var med, og derfor kunne de ikke ligge på herreafdelingen. Pladsproblemerne blev løst ved at tilbyde dem en plads på et af handicapbadeværelserne. - Vi har fået en rigtig god behandling, men selvfølgelig er det ikke lige det, man forventer - men hvis alternativet er, at han er alene på en voksenstue, så vil vi hellere gøre det sådan her, siger Else Marie Jensen. Sygehuset erkender, man mangler sengepladser, og at løsningen ikke er usædvanlig. - Handicapbadeværelset bruger vi i forbindelse med overbelægning. Sådan har det altid været, fortæller Per Gandrup, som er ledende overlæge på Aalborg Sygehus og leder af FBE Kirurgi Syd, som kirurgisk afdeling A5 i Hobro hører under. Han understreger, at det ikke sker uden både patientens og pårørendes accept. - Samtidig er det kutyme, at personalet orienterer om, at alternativet er at ligge på gangen, tilføjer han. - De fleste synes, det er behageligere end at ligge på gangen. Men det er selvfølgelig et problem, at vi mangler senge, indrømmer Per Gandrup.