Indleder jagt på millionbesparelse

Lokalpolitikere håber at kunne snitte over tre millioner kroner af nyt anlægsprojekt

DRONNINGLUND:Kan man barbere et godt projekt til 20,457 mio. kr. ned til et lige så godt projekt til 17,3 mio. kr.? Det er det spørgsmål, som medlemmerne af børne- og kulturudvalget og økonomiudvalget over for byrådet har indstillet, at man søger at få et svar på. Det sker i sagen om den planlagte om- og tilbygning af Dronninglund Skole, hvor byrådet har afsat de nævnte 17,3 mio. kr. til opgaven, men hvor nye beregninger nu viser, at anlægsudgiften vil løbe op i de ligeledes nævnte 20,457 mio. kr. På denne uges møde i børne- og kulturudvalget besluttede et flertal bestående af Venstre og Socialdemokraterne, at det oprindelige projektforslag skal forsøges realiseret ved kun at bruge 17,3 mio. kr., mens et mindretal be-stående af Steen Petersen (Borgerlisten) har indstillet, at man bruger 20,457 mio. kr.på opgaven. I økonomiudvalget, hvor Peer Thisted (S) og Kaj Frederiksen (Borgerlisten) var fraværende, valgte de tilbageværende at følge flertalsindstillingen fra børne- og kulturudvalget. - Vi ved, at der med det her venter teknikerne en drabelig opgave, men vi vil gerne holde det inden for den økonomiske ramme, og så må vi se på det oplæg, de kommer med, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), der bakkes op af sin partifælle, borg-merster Mikael Klitgaard, der er formand for økonomiudvalget. Han siger: - Jeg mener, at vi havde besluttet et budget, og så er det i mine øjne meget logisk, at det skal overholdes. Det er selvfølgelig altid skammeligt, hvis man ikke kan få det optimale, men det er også nogle gange sket hjemme hos mig. Mikael Klitgaard bemærker videre, at der måske kan indhentes en økonomisk gevinst ved den forestående, offentlige licitation. Det kan ske ved, at skoleopgaven udbydes i forskellige former, hvori der indgår forskellige elementer af om- og tilbygningsprojektet. - Vi gjorde det i sin tid med succes i forbindelse med ombygningen af rådhuset. Her sendte vi projektet ud med og uden en byrådssal, og her gav licitationen et resultat, der gav os råd til også at få en ny byrådssal med i projektet. Jeg er stor tilhænger af dén udbudsform, siger Mikael Klitgaard. Om- og tilbygningen af Dronninglund Skole er anden etape af et to-delt projekt, hvor første etape er etableringen af det nye fritidshjem, der p.t. er ved at blive færdiggjort ved skolen. Anden etape skulle så ifølge planerne omfatte blandt andet etableringen af et nyt specialfritidshjem, nye klasselokaler, et nyt lærerområde, en ny tilbygning til skolebiblioteket og en lokaleombygning, og på Dronninglund Skole håber inspektør Arthur Corneliussen, at det hele ender med en brugbar løsning. - Jeg vil være drønked af, hvis den oprindelige løsning ikke kan realiseres, for det er jo et udtryk for de behov, der er på skolen, siger han - og tilføjer: - Vi har på skolen sat os i venteposition, fordi børnepasningsbehovet var mere akut end vores behov. Men det betyder jo ikke, at det så kun skal være os, det går ud over, hvis pengene slipper op. Vi har jo fortsat behovet, selv om vi sidder bagerst i byggekøen.