EMNER

Indonesiske flygtninge til Pandrup

Flere flygtninge styrker økonomien i Domino

PANDRUP:Pandrup Kommune har sagt ja til at modtage omkring 11 indonesiske flygtninge inden for de kommende måneder. Hidtil har kommunen først og fremmest modtaget flygtninge fra Irak, men nu har man altså accepteret at modtage personer fra en helt anden del af verden. Brovst og Fjerritslev Kommuner skal modtage et lignende antal indonesere, og da Pandrup samarbejder med de to kommuner om Integrationscentret Domino, er det mest hensigtsmæssigt at opretholde integrationscentret på Bransagervej. Pandrup Kommunes flygtningekvote var på 14 personer i år, og hidtil er seks personer ankommet. Beslutningen i de tre kommuner om at modtage nye flygtninge er truffet efter en henvendelse fra Udlændingestyrelsen, der har brug for at finde plads til et antal såkaldte FN-flygtninge. Ifølge formanden socialudvalget, Frits Pedersen (S), er det en fordel, at kommunerne modtager flygtninge fra det samme område. Derudover får Pandrup Kommune isoleret set en økonomisk gevinst ved at modtage flere flygtninge, da tilskuddet fra staten er større end udgifterne til at undervise og aktivere flygtningene. Andre kommuner i landsdelen vil i øvrigt blive spurgt, om de vil være med i Dominosamarbejdet, og der peges på Løkken-Vrå og Aabybro som oplagte emner.